ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Мар’яна ЧЕХОВСЬКА

Анотація


У статті подано інформацію щодо впливу хронічної серцевої недостатності на психоемоційний стан дітей шкільного віку та його можливі прояви. Досліджено показники самопочуття, активності, настрою, тривоги та депресії, що відображають психоемоційний стан дитини в певний момент її життя. Висвітлено поліпшення цих показників як в експериментальній, так і в контрольній групах. Найбільш чутливим показником у школярів виявився настрій. Отримані дані педагогічного експерименту підтверджують позитивні зміни в психоемоційному стані дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю І–ІІА стадій, а також і ефективний вплив розробленої програми фізичної реабілітації.

Ключові слова


школярі, фізична реабілітація, психоемоційний стан, хронічна серцева недостатність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волосянко А. Б. Порушення психологічного статусу у дітей з хронічним гастродуоденітом та їх корекція / А. Б. Волосянко, О. В. Тимощук, М. М. Кулеша-Любінець // Медична психологія. – 2011. – № 1. – С. 56–61.

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. –Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.

Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин – Санкт-Петербург :

Питер, 2005. – 412 с

Коваленко В. Н. Проблема качества жизни при хронической сердечной недостаточности / В. Н. Коваленко, Л. Г. Воронков // Евразийский кардиологический журнал. – 2012. – № 1. – С. 49–56.

Кришталь В. В. Психосоматическая патология, генезис и подходы к коррекции / Кришталь В. В. // Международный медицинский журнал. – 2001. – № 1. – С. 37–40.

Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. для вузов / А. Г. Маклаков. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 583 с.

Мей Р. Проблема тревоги / пер. с англ. А. Г. Гладкова. – Москва : ЭКСМО-пресс, 2001. – 432 с.

Методики психодиагностики в спорте : учеб. пособие для студ пед. ин-тов / В. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, В. А. Плахотненко, Л. К. Серова. – 2-ге изд., доп. и испр. – Москва : Просвещение, 1990. – 256 с.

Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск : Харвест, Москва : АСТ, 2001. – 800 с.

Тривожні та депресивні розлади в кардіологічній практиці /О. К. Напрєєнко, О. С. Юрценюк, О. Ю. Поліщук, Т. І. Лазук, О. М. Пендерецька // Український вісник психоневрології. – 2008. – Том 16, вип. 4 (57). – С. 57–60.

Чеховська М. Програма фізичної реабілітації для дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю / М. Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2017. – № 1 (27). – С. 55–64.

Чутко Л. С. Тревожные расстройства у детей и подростков // Тревожные расстройства в ощеврачебной практике : руководство для врачей ; под ред. Л. С. Чутко. – Санкт-Петербург : ЭЛСБИ-СПБ, 2010. – С. 55–74.

Ballenger J. C. Consensus statement on depression, anxiety and cardiovascular disease /

J. C. Ballenger, J. R. Davidson // Clinic Psychiatry. – 2001. – Р. 24–47.

Cailey W. E. Diagnosing the cause of chest pain / W. E. Cailey // Am. Fam. Physician. – 2005. – Р. 2012–2021.

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [Electronic resource]. – Access mode: http://therapy.irkutsk.ru/doc/hads.pdf (date of application: 03.01.2015).

Kawachi I. Prospective study of phobic anxiety and coronary artery heart disease in men / I. Kawachi, G. Colditz // Circulation, 1994. – Р.1995–1997.

Wyszynski A. The patient with cardiovascular disease. In: Manual of psychiatric care for the medically ill. / A. Wyszynski, M. Schwartz // American Psychiatric Publishing. – Washington, 2004. – P. 49–67.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.