СПІВВІДНОШЕННЯ КІЛЬКОСТІ КОМПЛЕКТІВ НАГОРОД ІЗ ВИДІВ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ У ПРОГРАМАХ ІГОР ОЛІМПІАД СУЧАСНОСТІ

Артур ПАЛАТНИЙ

Анотація


Науково обґрунтовані дослідження з проблематики спортивних єдиноборств у програмах Ігор Олімпіад відсутні. Тому метою дослідження було з’ясувати співвідношення комплектів нагород видів спортивних єдиноборств у програмах Ігор Олімпіад на сучасному етапі розвитку олімпійського спорту. Установлено, що упродовж еволюції програми Ігор Олімпіад зі спортивних єдиноборств та з уведенням до неї «нових» видів співвідношення часток комплектів нагород змінювалося.

За загальними показниками частки окремих видів спортивних єдиноборств становлять станом на 2016 рік для фехтування – 15,87 % (13,16 % серед чоловіків та 20,00 % серед жінок), боротьби греко-римської – 9,52 % (15,79 % лише серед чоловіків), боротьби вільної 19,05 % (15,79 % та 24,00 %), боксу – 20,63 % (26,32 % та 12,00 %), дзюдо – 22,22 % (18,42 та 28,00) та тхеквондо – 12,70 % (10,53 % та 16,00 %) від кількості комплектів нагород зі спортивних єдиноборств відповідно.


Ключові слова


спортивні єдиноборства, програма, Ігри Олімпіад, співвідношення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бубка С. Н. Олімпійський спорт: давньогрецька спадщина та сучасний стан : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / С. Н. Бубка ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2014. – 35 c.

Золоті сторінки Олімпійського спорту України / М. С. Герцик, О. М. Вацеба, О. В. Копій [та ін.] ; за ред. І. Федоренка. – Київ : Олімпійська література, 2000. – 192 с.

Исинбаева Е. Г. Концептуальная модель эволюции современных Олимпийских Игр :

автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Исинбаева Елена Гаджиевна ; [Волгогр. гос. акад. физ. культуры]. – Волгоград, 2010. – 22 c.

Латишев С. В. Аналіз тактико-технічних дій борців вільного стилю на Іграх XXVI Олімпіади в Атланті / С. В. Латишев // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2000. – № 2/3. – С. 20–30.

Марзаганов Х. Т. Історія розвитку боротьби самбо і дзюдо : метод. вказівки / Х. Т. Марзаганов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 21 с.

Олимпийський спорт : в 2 т. / В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, М. М. Булатова [и др.]; под общ. ред. В. Н. Платонова. – Киев : Олимп. л-ра, 2009. – Т. 2. – С. 63–76.

Олімпійська Хартія. – Київ, 2016. – 72 с.

П’ять нових видів спорту включено до програми Ігор-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://noc-ukr.org/news/12903/ (дата звернення: 11.03.2017)

Платонов В. Н. Олимпийский спорт: в 2-х кн. : учеб. для студ. вузов физ. и спорта. /

В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – Киев : Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 496 с.

Хроніка олімпійський ігор: з історії літніх Олімпіад / упоряд. О. Й. Черкаський. – Київ : Молодь, 1979. – 272 с.

Brendan M. American professional wrestling: evolution, content, and popular appeal. / Brendan Maguirea // Sociological Spectrum. – 2005. – Vol. 25 (2). – P. 155–176.

London-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.olympic.org/olympic-results?g=London%202012 (дата звернення: 11.03.2017)

Rio-2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.olympic.org/rio-2016 (дата звернення: 11.03.2017)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.