ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФЕХТУВАННІ НА ШПАГАХ

Сергій СМИРНОВСЬКИЙ

Анотація


Упродовж розвитку фехтування на шпагах сформувалися декілька способів керування зброєю, що відобразилося на арсеналі техніко-тактичних дій фехтувальників. Метою дослідження є обґрунтування диференційованої програми техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів керування зброєю. Визначено відмінності в арсеналі техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників на шпагах з урахуванням способів керування зброєю, здійснено опитування тренерів стосовно диференціації техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах, а також визначено психофізіологічні характеристики фехтувальників на шпагах, які використовують зброю з гладким та ортопедичним руків’ями.

Для вирішення поставлених завдань розроблено та впроваджено авторську програму диференціації техніко- тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів керування зброєю. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено більшу ефективність авторської програми порівняно із загальноприйнятою.


Ключові слова


фехтування, диференціація, способи керування зброєю, техніко-тактична підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бусол В. Характерні риси сучасного фехтування як олімпійського виду спорту / Бусол В., Азарченков П. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 473–478.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Київ : Олимпийская литература, 2004. – 807 с.

Рыжкова Л. Г. Эффективность применения действий в поединках фехтовальщиц, различающихся по способу управления шпагой / Л. Г. Рыжкова // Экстремальная деятельность человека. – 2015. – № 3(36). – С. 56–59.

Семеряк З. С. Удосконалення техніко-тактичної підготовленності фехтувальниць- шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Семеряк Зоряна Степанівна ; Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2015. – 20 с.

Смирновський С. Структура та зміст техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів в умовах змагальної діяльності / Смирновський С. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання та спорту і здоров’я людини. – Львів, 2015. – Вип. 19, – Т. 1. – С. 215–218.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.