ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІКО-ЕСТЕТИЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Валентина ТОДОРОВА

Анотація


Мета – охарактеризувати сучасний стан хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту та визначити перспективи її використання для вдосконалення процесу підготовки спортсменів. Матеріали і методи: загальнонаукові методи теоретичного пізнання. Результати: установлено, що хореографічна підготовка сприяє оволодінню високим рівнем майстерності; виявлено низку суперечностей між необхідністю хореографічної підготовки як складової частини системи підготовки у спорті та відсутністю розроблених, науково обґрунтованих засад її використання. Висновки: виявлено наукову проблему, яка полягає у важливості та необхідності систематичної хореографічної підготовки у загальній системі багаторічної підготовки спортсменів у техніко-естетичних видах спорту і відсутності науково обґрунтованої системи цього виду підготовки.

Ключові слова


система підготовки спортсменів, техніко-естетичні види спорту, хореографічна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боляк А. А. Новые подходы к процессу специальной физической підготовки в спортивной аэробике / Боляк А. А. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2002. – № 5. – С. 97–101.

Гавердовский Ю. К. Техника гимнастических упражнений / Ю. К. Гавердовский. – Москва : Терра-спорт, 2002. – 510 с.

Ершова О. В. Теоретические и методические основы пластико-хореографической подготовки специалистов социально-культурной деятельности в вузе культуры и искусства : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / О. В. Ершова. – Москва, 2001. – 24 с.

Коренберг В. Б. Заметки о культуре движений / В. Б. Коренберг // Гимнастика. – Москва : Физкультура и спорт, 1972. – С. 14–18.

Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике / Т. С. Лисицкая. – Москва : Физкультурв и спорт, 1971. – 112 с.

Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте /

В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 583 с.

Смолевский В. М. Спортивная гимнастика / В. М. Смолевский, Ю. К. Гавердовский. – Киев : Олимпийская литература, 1999. – 463 с.

Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для студентов вузов /

В. Ю. Сосина. – Киев : Олимп. л-ра, 2009. – 135 с.: ил.

Хоулі Е. Оздоровчий фітнес / Е. Хоулі, Б. Френкс. – Київ : Олімпійська література, 2000. – 375 с.

Художественная гимнастика / под общ. ред. Л. А. Карпенко. – Москва : Всероссийская федерация художественной гимнастики, СПГАФК им. Лесгафта, 2003. – 382 с.

Шипилина И. А. Хореография в спорте / И. А. Шипилина. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 224 с.

Wharton J. The Wharton' strength book / J. Wharton, F. Wharton. – 1 st. ed., USA, 1999. – 258 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.