РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ КАРДІОЛОГІЇ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Надія БОГДАНОВСЬКА

Анотація


Мета роботи: вивчити зміст документів вітчизняної кардіології з фізичної реабілітації осіб із хронічною серцевою недостатністю. Матеріал і методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет, контент-аналіз, методи системного аналізу, порівняння та зіставлення. Результати: проведено аналіз змісту основних документів щодо фізичної реабілітації осіб із ХСН. Виявлено недостатність рекомендацій щодо її змісту та відсутність рекомендованих програм із фізичної реабілітації. Залишаються нерозв’язаними питання про характер і методологію тренувань, адекватні способи дозування фізичних навантажень, їх ефективність залежно від призначення допоміжних лікарських засобів. Висновки: серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі. Пошук нових та ефективних засобів профілактики, лікування та фізичної реабілітації осіб із серцевою недостатністю триває. У нормативних документах недостатньо висвітлено зміст фізичної реабілітації. Існує потреба розроблення та впровадження у практичну діяльність спеціалізованих медичних закладів програм фізичної реабілітації пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю.

Ключові слова


серцева недостатність, нормативно-правовий аспект, рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017–2020 роки : ухвала Львівської міської ради № 1488 від 09.02.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/ uhvaly.nsf/ (SearchForWeb)/054E 02D 04163BD 42C 22580CE 0032957A? OpenDocument (дата звернення: 20.07.2017).

Програма профілактики та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань в Запорізькій області на 2013–2017 роки : рішення Запорізької обласної ради № 36 від 06.04.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.zp.ua/content/ odynadcyata-sesiya-somogo-sklykannya (дата звернення: 20.07.2017).

Протокол надання медичної допомоги хворим із хронічною серцевою недостатністю : наказ МОЗ України від 03.07.2006р. № 436. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://medstrana.com/articles/2389/ (дата звернення: 20.07.2017).

Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності // Серцева недостатність. – 2017. – № 1. – С. 1–66.

Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності // Серцева недостатність. – 2012. – № 3. – С. 60–96.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – 516 с.

Dose-response relationship between physical activity and risk of heart failure: a metaanalysis / Pandey A, Garg S, Khunger M, Darden D, Ayers C, Kumbhani DJ, Mayo HG, de Lemos JA, Berry JD // Circulation. – 2015. – Vol. 132. – Р. 1786–1794

European Society of Cardiology Heart Failure Association Standards for delivering heart failure care / McDonagh TA, Blue L, Clark AL, Dahlstrom U, Ekman I, Lainscak M, McDonald K, Ryder M, Stromberg A, Jaarsma T. // Heart Fail. – 2011. – Vol. 13. – Р. 235–241.

Executive summary: heart disease and stroke statistics – 2014 update: a report from the American Heart Association / Go A., Mozaffarian D., Roger V. // Circulation. – 2014. – Vol. 29. – P. 399–410.

Exercise training in heart failure: from theory to practice. A consensus document of the Heart Failure Association and the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation / Piepoli M. F., Conraads V., Corra U., Dickstein K., Francis D. P., Jaarsma T., McMurray J., Pieske B., Piotrowicz E., Schmid J.-P., Anker S. D., Solal A. C., Filippatos G. S., Hoes A. W., Gielen S., Giannuzzi P., Ponikowski P. P. // Heart Fail, 2011. – Vol. 13. – Р. 347–357.

Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control [Electronic resource] / Mendis S., Puska P., Norrving B. // World Health Organization, Geneva 2011. – Access mode: http://whqlibdoc.who.int/ publications/2011/9789241564373_eng.pdf?ua=1. – Date of accost (20.07.2017).

Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines / Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. // Circulation. – 2013. – Vol. 128. – Р. 240–327

McMurray J. The burden of heart failure / J. McMurray, S. Stewart // Heart Fail. – 2003. – Vol. 5 (Suppl. 1). – P. I3–I13.

Murray-Thomas T. Epidemiology and clinical aspects of congestive heart failure / MurrayThomas T., Cowie MR. // Renin Angiotensin Aldosterone Syst, 2003. – Vol. 4(3). – Р. 131–136.

Self-care management of heart failure: practical recommendations from the Patient Care Committee of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology / Lainscak M, Blue L, Clark AL, Dahlstrom U, Dickstein K, Ekman I, McDonagh T, McMurray JJ, Ryder M, Stewart S, Stromberg A, Jaarsma T. // Heart Fail. – 2011. – Vol. 13. – P. 115–126.

The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure: lessons learned from hospitalized heart failure registries / Ambrosy A. P., Fonarow G. C., Butler J. // Coll Cardiology. – 2014. – № 1. – Vol. 63(12). – Р. 1123–1133.

What works in chronic care management: the case of heart failure / Sochalski J, Jaarsma T, Krumholz HM, Laramee A, McMurray JJ, Naylor MD, Rich MW, Riegel B, Stewart S. // Health Aff. – 2009. – Vol. 28. – P. 179–189.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.