ТАКТИКО-СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАХИСНИКА В СУЧАСНИХ ОБОРОННИХ СТРАТЕГІЯХ ГРИ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД

Андрій ДУЛІБСЬКИЙ, Андрій МАРКОВИЧ, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Богдан ХОРКАВИЙ, Олег КОЛОБИЧ, Олександр ОГЕРЧУК, Ярослав ГРИСЬО

Анотація


Сучасний футбол переживає черговий динамічний спіралеподібний розвиток, який викликаний, головним чином, перманентною інтенсифікацією і циклічністю гри та глобальною комерціалізацією спорту вищих досягнень. Філософія, концепція і стиль гри багатьох команд високої кваліфікації постійно удосконалюються та істотно видозмінюються в напрямі універсальної гармонізації гри. При цьому спостерігається чітка тенденція: удосконалення наступальних векторів організації та ведення ігрових дій дає поштовх розвиткові різноманітних варіантів захисного футболу, а отже, і створенню та модернізації збалансованого й гармонійного футбольного продукту (видовища).

У сучасному футболі ці два взаємозалежні системні процеси відбуваються одночасно. Важлива роль у згаданих процесах належить гравцям, які контролюють ігровий простір перед своїми воротами, – центральним захисникам. У зв’язку з цим, метою роботи є вивчення тактико-стратегічних аспектів змагальної діяльності центрального захисника в сучасних оборонних стратегіях команд із футболу.

Установлено, що центральні захисники в сучасному футболі бездоганно фізично підготовлені, атлетичні та високі на зріст (від 180 см і вище). Це гравці з добре розвинутим умінням грати головою і відмінно діяти у відборі м'яча, а також це насамперед футболісти з сучасною швидкістю ігрового мислення та прийняття правильних ігрових рішень.


Ключові слова


футбол, змагальна діяльність, центральний захисник, тактика футболу, тактико-стратегічна концепція, оборонна стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бэтти Э. Современная тактика футбола / пер. с англ. – Москва : Физкультура и спорт, 1980. – 135 с.

Виноградський Б. Ефективність виконання стандартних положень у футболі [Електронний ресурс] / Виноградський Б., Дулібський А., Хоркавий Б., Колобич О. // Спортивна наука України. – 2016. – № 3 (73). – С. 9–14. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/ index.php/snu/article/view/421/405.

Горкгаймер М. Критика інструментального розуму / Горкгаймер М. – Київ : ППС, 2002, 2006. – 338 c.

Гриндлер К. Техническая и тактическая подготовка футболистов / Гриндлер К. – Москва: Физкультура и спорт, 1989. – 243 с.

Дахно І. І. Зовнішньоекономічний менеджмент. Оборонна стратегія / Дахно І. І. – Гл. 14. – 568 с.

Дулібський А. Вплив проявів швидкісних якостей футболістів на ефективність виконання стандартних положень [Електронний ресурс] / Дулібський А., Виноградський Б., Хоркавий Б., Колобич О. // Спортивна наука України. – 2016. – № 5 (75). – С. 28–39. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/451

Дулібський А. Спортивний відбір у футболі : навч.-метод. посіб. / Дулібський А., Ященко А. Г., Ніколаєнко В. В. – Київ : Федерація футболу України, 2003. – 135 с.

Дулібський А. Структурно-змістові компоненти змагальної діяльності центрального (опорного) півзахисника в сучасному європейському футболі [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Тарас Завійський, Богдан Виноградський // Спортивна наука України. – 2016. – № 5 (75). – С. 10–19. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/606/586

Тактика и стратегия в футболе / Зеленцов А. М., Лобановский В. В., Ткачук В. Г., Кондратьев А. И. – Київ : Здоров’я, 1989. – 192 с.

Зеленцов А. М. Моделирование тренировки в футболе / Зеленцов А. М., Лобановский В. В. // 2-е изд. перероб. й доп. – Киев : Альтерпрес, 1998. – 216 с.

Качалин Г. Д. Тактика футбола / Качалин Г. Д. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 128 с.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів / Кримський С. Б. – Київ : ПАРАПАН, 2003. – С. 3.

Кримський С. Б. Смисл постісторії / Кримський С. Б. // Філософська думка. – 2006. – № 4. – С. 23.

Людина в сучасному світі : колект. моногр. : в 3 кн. / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 577 с.

Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу : метод. посіб. / Дулібський А. В. – Київ : Федерація футболу України, 2003. – 131 с.

Петухов А. В. Футбол. Формирование основ индивидуального технико-тактического мастерства юных футболистов. Проблемы и пути решения / Петухов А. В. – Москва : Советский спорт, 2006. – 232 c.

Подготовка футболистов. Теория и практика / Г. В. Монаков. – Москва : Советский спорт, 2005. – 288 c.

Практикум з футболу: [теоретичні та методичні основи тренування футболістів] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2003. – 178 с.

Сергієнко Л. П. Спортивний відбір: теорія та практика : у 2 кн. / Л. П. Сергієнко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 784 с.

Техніко-тактична підготовка юних футболістів / А. В. Дулібський, Й. Г. Фалес. – Київ : ФФУ, 2001. – 61 с.

Хоркавий Б. В. Особливості розвитку фізичних якостей юних футболістів за допомогою неспецифічних і специфічних засобів [Електронний ресурс] / Богдан Хоркавий, Олександр Огерчук, Олег Колобич // Спортивна наука України. – 2017. – № 2 (78). – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/archive

John George Terry [Electronic resource]. – Access mode: http://www.squawka.com/news/category/squawka-analysis.

The role of a central defender [Electronic resource]. – Access mode: http://www.upv.es/investigacion/estructuras.

Vincent Jean Mpoy Kompany [Electronic resource]. – Access mode: http://www.optasports.com.

Guida Tecnica Per Le Scuole Di Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio: Settore Giovanile e Scolastico. – Roma, 2008. – 572 p.

Khorkavyy B. Gargula L. Szkolenie młodzieźy na Ukrainie. Nowocźesna Piłka Noźna. Teoria i Praktyka. Wspołczesne koncepcje szkolenia młodyh piłkarzy noźnych. – Opole, 2016. – S. 70–86.

Michels R. Team Building: The Road to Success / R. Michels : Cardinal Publishing Group, 2001. – 298 p.

Pircher M. Differenzielles Torschusstraining Im Fußball / M. Pircher. – Munchen : Stiebner Verlag GmbH, 2009. – 120 s.

STEPS TO BECOMING A SUCCESSFUL CENTRAL DEFENDER by Ivan

Bobanovic Last updated Mar. 25, 2010 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.goalden. com/2010/03/5-steps-to-becoming-a-successful-central-defender/

SOCCER POSITIONS & FIELD TACTICS by Ivan Bobanovic [Electronic resource]. – Access mode: http://www.goalden.com/category/positions-field-tactics/

Ruiz L. Spanish Soccer Coaching Bible: Youth & Club / L. Ruiz. – Michigan : Reedswain Publishing, 2002. – Vol. 1. – 308 p.

The Future Game – Elite. The Football Association Technical Guide For Young Player Development / The Football Association. – London, 2010. – 275 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.