ОБҐРУНТУВАННЯ ОПИТУВАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ТЕХНІКО-ЕСТЕТИЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ З ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Валентина ТОДОРОВА

Анотація


Мета: комплексно дослідити проблемне поле та напрями удосконалення хореографічної підготовки та її провідні критерії з урахуванням практичного досвіду тренерів. Методи: аналіз, опитування, методи статистики. Основні результати дослідження: було проведено комплексне вивчення наявної структури та змісту хореографічної підготовки на основі відповідей тренерів зі спортивної аеробіки, акробатики, гімнастики, зі синхронного плавання, зі стрибків на батуті, стрибків у воду, з фігурного катання на ковзанах та з художньої гімнастики. Висновки: установлено, що для різних груп видів спорту характерна відмінність розгляду хореографічної підготовки у зв’язку із різною значущістю критеріїв хореографічної підготовленості в окремих техніко-естетичних видах спорту.


Ключові слова


хореографія, спорт, хореографічна підготовка, техніко-естетичні види спорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Винер И. А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной гимнастике : автореф. дис. на соискание наук степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / И. А. Винер. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, 2003. – 20 с.

Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике / Т. С. Лисицкая. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 176 с.

Морель Ф. Р. Хореография в спорте / Ф. Р. Морель. – Москва : ФИС, 1971. – 110с.

Муллагильдина А. Я. Совершенствование артистичности у квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике / А. Я. Муллагильдина // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 4. – С. 79–83.

Ротерс Т. Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика /

Т. Т. Ротерс – Москва : Просвещение, 1989. – 175 с.

Румба О. Г. Народно-характерная хореография в системе подготовки специалистов по гимнастике и танцам на паркете : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Румба Ольга Геннадьевна. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, 2006. – 209 с.

Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для студентов вузов / В. Ю. Сосина. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 135 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.