СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИЦІЛЮВАННЯ В ОЛІМПІЙСЬКИХ ВПРАВАХ AIR PISTOL

Віктор ПЯТКОВ, Олександр ПЕТРІВ, Тарас МАГМЕТ

Анотація


У  статті досліджено проблему стабільності мікрорухів прицілу у  стрільбі з  пістолета під
час виконання олімпійських вправ Air Рistol. Метою дослідження було безконтактне визначення стабільності
мікрорухів прицілу у процесі натискання на спусковий гачок пістолета. Дослідження організовано й виконано
на кафедрі стрільби та технічних видів спорту ЛДУФК та на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Мі-
ністерства оборони України, розташованої у місті Львові. Основні результати: опрацьовано модель неконтро-
льованих мікрорухів прицілу у вертикальній, горизонтальній й сагітальній площині.

Ключові слова


спорт, стрільба, приціл, мікрорухи, модель, стабільність, метод.

Повний текст:

PDF

Посилання


Банах С. М. Техніко-тактична підготовка стрільців у спортивно-прикладних вправах

з пістолета : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 «Олім-

пійський та професійний спорт» / С. М. Банах. – Львів, 2004. – 20 с.

Калиниченко Н. А. Основные условия, повышающие точность прицеливания при

стрельбе из винтовки с диоптрическим прицелом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.]

"Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки" / Н. А. Калини-

ченко; ГЦОЛИФК. – Москва, 1969. – 20 с.

Ковальчук А. М. Оптимізація професійно-стрілецької підготовки особового складу

підрозділів органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання

та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" /

А. М. Ковальчук. – Львів, 2001. – 17 с.

Корх А. Я. Совершенствование в пулевой стрельбе / А. Я. Корх. – Москва : ДОСААФ,

– 70 с.

Лукунина Е. А. Организация движения в системе «стрелок–оружие» при стрельбе из

пневматического пистолета : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической» /

Е. А. Лукунина. – Москва, 2000. – 24 с.

Павлюк Є. О. Просторово-часові параметри парадоксальної фази прицільної повод-

ки зброї у стрільбі по рухомих мішенях //http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/SNU/2005–1/05peaodd.pdf (2005 р.).

Andersson G. Vor Starten / G. Andersson // International shooting sport. – 1970. – No 2. –

P. 21–23.

Brandon S. Mastering models // www.amazon.com; November 28, 2014.

Dynamic of arm’s micro movements of elite athlete in Olympic exercises Rapid Fire

Pistol and Air Pistol / V. T. Pyatkov, J. Bilinski, O. S. Petriv, T. M. Magmet // Physical education of

students. – 2017. – Vol. 21, No 2. – P. 90–95.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.