ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК БАСКЕТБОЛІСТОК

Мирослава ГРИНЬКІВ, Тетяна КУЦЕРИБ, Любомир ВОВКАНИЧ, Федір МУЗИКА

Анотація


Обстежували баскетболісток. Вимірювали тотальні й парціальні розміри тіла. Метою роботи було проаналізувати показники фізичного розвитку: вагу, зріст, обвід грудної клітки, склад тіла та розрахувати індекси фізичного розвитку. Методи дослідження: антропометрія, каліперометрія, метод індексів, методи математичної статистики та аналіз літературних джерел.

Проаналізовано основні показники фізичного розвитку баскетболісток. Виявлено, що баскетболісткам властиві високий зріст, вища за середню вага тіла, слабкий розвиток грудної клітки при доброму розвиткові дихальної мускулатури та добре розвинений м’язовий компонент. Установлено, що заняття баскетболом можна рекомендувати для підвищення рівня фізичного розвитку дівчат.


Ключові слова


антропометрія, фізичний розвиток, склад тіла, баскетбол.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз соматотипу спортсменів-одноборців / Вовканич Л., Куцериб Т., Гриньків М., Музика Ф. // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць у галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 99–103.

Морфологічні особливості спортсменів, що займаються рукопашем гопаком / Гриньків М., Куцериб Т., Вовканич Л. [та ін.] // Вісник Прикарпатського ун-ту. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 17. – С. 45–51.

Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту / Куцериб Т., Гриньків М., Вовканич Л., Музика Ф. // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 4(18). – С. 37–44.

Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій / Куцериб Т. М., Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Музика Ф. В. // Фізична активність, здоров’я і спорт. 2015. – № 3(21). – С. 3–10.

Морфо-функціональні особливості борчинь вільного стилю / Л. Вовканич, М. Гриньків, Т. Куцериб, Ф. Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 73–78.

Мартиросов Э. Г. Стандарты телосложения высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в основных олимпийских видах спорта : прилож. к дис. … д-ра биол. наук. / Мартиросов Э. Г. – Москва, 1998. – 98 с.

Мартиросов Э. Г. Методы исследования в спортивной антропологи / Мартиросов Э. Г. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 199 с.

Malinowski F. Podstavy antropometrii (metody, technika, normy) / Malinowski F., Bozitow W. // BWN. – 1997. – P. 507–511.

Štepnička. Tipologicka a motoricka characteristika sportovcu a studentu vysokych scol / Stepnicka // Universita Karlova, Praha,1972.

Anthropometric characteristics and physical performance of Colombian elite male wrestlers / Ramirez-Velez, Robinson Argothyd, Rodrigo Meneses-Echavez [et al.] // Asian J. Sports

Med. – 2014. – Vol. 5, N 4. – Р.23810 DOI: 10.5812/asjsm.23810


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.