ТЕСТУВАННЯ ФУНКЦІЙ КИСТІ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНУ СКЛЕРОДЕРМІЮ

Марія МАЗЕПА, Оксана ТИРАВСЬКА, Орест МАЛКОВ

Анотація


У результаті аналізу літературних джерел відібрано такі методики тестування функцій кистей у хворих на системну склеродермію: HAMIS, Duruöz Hand Index, HFI. Тест HAMIS складається із дев’яти завдань, які є невід’ємною частиною звичайної щоденної діяльності. Кожну вправу оцінюють за шкалою від 0 до 3 балів. Максимальна загальна оцінка 27 балів для кожної руки. Завжди необхідно проводити тестування обох рук. Duruöz Hand Index (DHI) – це спеціальний опитувльник, який дає змогу оцінити функціональні можливості руки. Пацієнти оцінюють свої можливості за шкалою від 0 до 5. Цей опитувальник було визнано надійним та валідним в осіб із ревматоїдним артритом, склеродермією, остеоартритом, інсультом, травмами, діабетом та пацієнтів на гемодіалізі. Hand Functional Index (HFI) є першим із дев’яти розділів тесту Keitel Function Test (KFT). Одержані оцінки обох рук сумують, щоб отримати загальну оцінку (індекс). Він становить від 4 до 42 балів. Найвищий бал показує погану функцію. Методи тестування HAMIS, Duruöz Hand Index, HFI широко використовують у практичній діяльності фізичних терапевтів та ерготерапевтів у багатьох країнах світу, у більшості з яких вони є валідними. Ці інструменти допомагають фахівцям у розробленні адекватних до стану пацієнтів реабілітаційних програм.

Ключові слова


системна склеродермія, тестування функцій кисті, HAMIS (Hand mobility in scleroderma), Duruöz Hand Index (DHI), Hand Functional Index (HFI).

Повний текст:

PDF

Посилання


Гусева Н. Г. Системная склеродермия: ранняя диагностика и прогноз / Н. Г. Гусева // Научно-практическая ревматология – 2007. – № 1. – С. 39–45.

Assessing disability and quality of life in systemic sclerosis: construct validities of the Cochin Hand Function Scale, Health Assessment Questionnaire (HAQ), Systemic Sclerosis HAQ, and Medical Outcomes Study 36 Item Short Form Health Survey / Rannou F. [et al.] // Arthritis Rheum. – 2007. – Vol. 57. – P. 94–102.

Performance of Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Upper Extremity (UE) Versus Physical Function (PF) Computer Adaptive Tests (CATs) in Upper Extremity Clinics / Beleckas C. M. [et al.] // J Hand Surg. Am. – 2017. – Vol. 42 (11). – P. 867–874.

Clements P. J. Measuring disease activity and severity in scleroderma / Clements P. J. // Curr Opin Rheumatol. – 1995. – Vol. 7. – P. 517–521.

Curley R. A. Imaging Helps Guide Physical Therapy Treatment in a Patient With Diffuse Systemic Sclerosis (Scleroderma) / Curley R. A., Markowski A. // J Orthop. Sports Phys. Ther. – 2018. – Vol. – 48 (3). – P. 226.

Daily activities and hand function in women with scleroderma / Sandqvist G. [et al.] // Scandinavian journal of rheumatology. – 2004. – Vol. 33(2). – P. 102–107.

Hand Function: A Practical Guide to Assessment / ed. M. T. Duruöz. – London : Springer Science+Business Media New York, 2014. – 229 p.

Keitel Functional Test for patients with rheumatoid arthritis: translation, reliability, validity, and responsiveness / Holm B. [et al.] // Phys. Ther. – 2008. – Vol. 88 (5). – P. 664–678.

Luc Mouthon. L’atteinte de la main dans la sclérodermie systémique. La Presse Médicale. – 2013. –T. 42, N 812.

McPhee S. D. Functional hand evaluations: a review / McPhee S. D. // Am J Occup Ther. – 1987. – Vol. 42. – P. 158–163.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.