ПРОГРАМА СУПУТНЬОГО ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ КУРСАНТІВ

Віталій МЕЛЬНИК

Анотація


Попередні дослідження довели, що чинна програма фізичної підготовки курсантів
не дає змоги в повному обсязі забезпечити ефективний тренувальний процес під час виконання
професійних завдань у польових умовах. Метою дослідження є перевірка ефективності програми
супутнього фізичного тренування щодо вдосконалення загальної фізичної підготовленості курсантів
у польових умовах. Методи: теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел); педа‐
гогічні методи; методи математичної статистики. Організація дослідження: у дослідженні взяли участь
126 курсантів третього курсу навчання бойових спеціальностей Сухопутних військ віком 19–21 рік.
Результат: дослідження динаміки показників контрольної групи на другому та третьому етапі за‐
свідчили достовірне погіршення результатів у підтягуванні на перекладині на 13,2 %, в човниковому
бігу 4×100 метрів – на 4,7 %, з бігу 3000 метрів – на 3,4 % та не достовірні зміни в експериментальній
групі – на 6,0 %, 0,7 % та 3,0 % відповідно. Висновки: визначено недостатню ефективність чинної
програми фізичної підготовки, оскільки показники загальної фізичної підготовленості курсантів
контрольної групи після повернення з польового виходу порівняно з другим етапом достовірно
знижуються (t=2,09–2,54; р<0,05). З’ясовано, що застосування програми супутнього фізичного тре‐
нування забезпечило підтримання достатнього рівня показників загальної фізичної підготовленості
курсантів в польових умовах (t=0,22–1,90; р>0,05).

Ключові слова


курсант, фізичні якості, польовий вихід, професійна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гусак ОД. Корекція психофізичної готовності військовослужбовців аеромобільних підрозділів до навчально-бойової діяльності під час занять з подолання перешкод [дисертація]. Львів; 2012. 189 с.

Іванов ВІ, Корнієнко ОД. Варіанти організації і шляхи підвищення функціональних можливостей курсантів військово-навчальних закладів за короткі строки. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Зб. наук. пр. Харків; 2001; 23, с. 7–8.

Лойко ОМ. Використання досвіду Збройних сил Північноатлантичного альянсу в удосконаленні системи фізичної підготовки в Збройних силах України. В: Молода спортивна наука України. Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Львів; 2006; 10(1), с. 360–365.

Магльований АВ, Боярчук ОМ. Проблеми та шляхи вдосконалення фізичної підготовки молодшого офіцерського складу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013; 1: 44–48.

Овчарук ІС. Удосконалення фізичної підготовки з врахуванням досвіду антитерористичної операції. В: Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органівУкраїни: досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали наук.-метод. конф.; 2014 Листоп. 26–28. Київ: МОУ; 2014, с. 46–49.

Одеров А, Федак С, Кузнецов М. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних Сил України. В: Приступа Є, редактор. Молода спортивна наука України. Зб. наук. пр. з фіз. виховання і спорту. Львів; 2016; 20(2), с. 274–278.

Петрачков АВ. Характеристика функціонального стану військовослужбовців Сухопутних військ. В: Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних сил та інших силових структур України. Матеріали наук.-метод. конф.; 2013 Листоп. 28–29. Київ:

МОУ; 2013, с. 70–76.

Ролюк ОВ. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників. В: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк; 2016; 1(33), с. 57–63.

Романчук СВ. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України: монографія. Львів: АСВ; 2012. 408 с.

Романчук СВ. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України [дисертація]. Львів; 2013. 540 с.

FM 7-22. Army Physical Readiness Training. Headquarters Department of the Army. Washington, DC; 2013.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.