ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ВИДІВ СПОРТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ АДАПТИВНОГО СПОРТУ

Марія РОЗТОРГУЙ

Анотація


У статті представлено історичний аналіз розвитку силових видів спорту як складової
частини адаптивного спорту впродовж 2005–2017 рр. (період проведення ХІІІ–ХV Паралімпійських
ігор). У результаті вивчення історичного досвіду, аналізу та оцінювання історичних подій і фактів,
особливостей функціонування силових видів спорту та протоколів міжнародних змагань із пау-
ерліфтингу серед спортсменів різних нозологічних груп виявлено характеристики розвитку та
кількісні показники функціонування виду спорту. Протягом цього етапу розвитку у функціонуванні
силових видів спорту відбулися зміни у вагових категоріях і правилах змагань серед спортсменів
різних нозологічних груп, упровадження ліцензій для участі в Паралімпійських іграх, упровадження
класичного пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору. Упродовж цього етапу на розвиток
пауерліфтингу серед спортсменів із вадами зору сильний вплив мали політичні та організаційні
аспекти, що негативно позначилося на періодичності проведення міжнародних змагань та кількості
учасників. Установлено, що зміни в правилах змагань мали значний вплив на результативність зма-
гальної діяльності в пауерліфтингу серед спортсменів із пошкодженнями опорно-рухового апарату.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бріскін Ю, Пітин М. Зміст діяльності національного паралімпійського комітету Росії у системі формування гуманістичних цінностей. В: Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Зб. наук. пр. Вінниця; 2012; 13, с. 153–159.

Брискин ЮА, Евсеев СП, Передерий АВ. Адаптивный спорт. Москва: Советский спорт; 2010. 316 с. 3. Гузеев ПА, Пименов ЮВ. Пауэрлифтинг. Москва: Терра-Спорт; 2003. 56 с.

Жиленкова ВП. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного апарата. Теория и практика физической культуры. 1998; 1: 19–23.

Идрисова ГЗ. Изменения в классификационных правилах в пауэрлифтинге лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (с комментариями). Спортивная медицина: наука и практика. 2015;2:100-103.

Кузнецов СА, Кузнецова ЗМ. История развития паралимпийского спорта в мире. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2014; 31: 46–53.

Розторгуй М, Передерій А. Історико-організаційні аспекти розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2017; 1(27): 20–32.

Стеценко АИ. Особенности развития пауєрлифтинга в системе адаптивного спорта. Адаптивная физическая культура. 2013; 4: 10–13.

Bailey S. Athlete First: A History of the Paralympic Movement. London: Wiley and Sons; 2008. 302 p.

Blauwet C, Willick S. The paralympic movement: using sports to promote health, disability rights, and social integration for athletes with disabilities. PM&R. 2012;4(11):851–856. doi:10.1016/j.pmrj.2012.08.015.

McNamee M. Paralympism, paralympic values and disability sport: a conceptual and ethical critique. Disability and Rehabilitation. 2017;39(2):201–209. doi:10.3109/09638288.2015.1095247.

Prystupa E, Bolach E, Prystupa T. Dyscypliny sportowe i tendencje ksztaltowania programow zawodow sportowych na Igrzyskach Paraolimpijskich. Aktywnosc ruchowa osob niepel-nosprawnych. 2004:117–131.

Prystypa T, Stefaniak T, Rudenko R. Impact of athletic recovery parameters of hemodynamics in disabled powerlifters with cerebral palsy. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2017;3:131–138. doi: 10.15561/18189172.2017.0306.

Results [Internet] [cited 2018 Nov 9]. Available from: https://www.paralympic.org/powerlifting/results.

Stahnisch F, Wolbring G, Legg D. Meaning of inclusion throughout the history of the Paralympic Games and movement. The International Journal of Sport and Society. 2010;1(3):81–94. doi: 10.18848/2152-7857/CGP/v01i03/54023.

Winnick J, Porretta D. Adapted Physical Education and Sport. Champaing: Human Kinetics; 2016. 648 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.