ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ В СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ ТА В УКРАЇНІ

Марина САННІКОВА

Анотація


Мета дослідження – узагальнити дані про особливості розвитку професійного спорту
у світовому співтоваристві та в Україні. Методи дослідження: аналіз літературних джерел; аналіз
документів; системний аналіз; метод історизму; метод аналогії спостережуваних закономірностей.
Результати дослідження: у статті охарактеризовано професійний спорт як галузь трудової діяльності,
що надає спортивно-видовищну послугу. Проаналізовано загальні та специфічні функції, правове
регулювання професійного спорту у світі та в Україні. Розглянуто «необхідні» та «достатні» умови
розвитку професійного спорту. Досліджуючи «достатні» умови розвитку професійного спорту, що
належить до шоу-бізнесу, слід ураховувати рівень соціально-економічного розвитку держави.
Висновки: встановлено, що, незважаючи на тривалу історію розвитку професійного спорту, тільки
в цей час почалося формування його власної правової бази. Виявлено, що професійний спорт як
вид споживчої діяльності нічим не відрізняється за своєю природою та організацією від будь-якої
іншої професійної діяльності та має спортивно-комерційну спрямованість. З’ясовано, що розвиток
професійного спорту в Україні не може орієнтуватися на структуру організації професійного спорту
європейських або американських клубів з їхньою багаторівневою організаційною структурою.

Ключові слова


професійний спорт, правове регулювання, функції, умови, світовий досвід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бордюгова ГС. Місце спортивного права у національній правовій системі. Право України. 2009; 3:188.

Борисова ОВ. Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине (на материале тенниса). Киев: Центр учебной литературы; 2011. 310 с.

Васильев СВ. Особенности трудового договора профессиональных спортсменов и рассмотрение споров в области профессионального спорта [автореферат]. Москва; 2006.

Вольтерра Вито. Математическая теория борьбы за существование. Москва: Институт компьютерных исследований, 2004; 288 с.

Гуськов СИ. Организационные и социально-экономические основы развития профессионального спорта в США на современном этапе [автореферат]. Киев; 1991. 46 с.

Кампі О, Будкевич Г, Гавришко С. Правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016;1:17–23.

Козіна МП. Професійна діяльність спортсменів як об’єкт правового регулювання нормами трудового законодавства. Публічне право. 2012;4(8):425–426.

Линець ММ. Формування правових засад професійного спорту в Європі. В: Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя. Зб. матеріалів. Львів: Львів. держ. ун-т фіз. культури;1999, с. 63–64.

Нерода Н. Порівняльний аналіз організаційно-правових засад європейської та американської моделей професійного спорту. В: Приступа Є, редактор. Молода спортивна наука України. Зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Львів; 2015;19;4, с. 60–4.

Пархоменко ІМ. Джерела права: проблеми теорії та методології. Київ: Юридична думка; 2008. 292 с.

Переверзин И, Суслов Ф. О структуре спорта высших достижений в социально-правовом статусе спорт­ сменов-профессионалов. Наука в олимпийском спорте. 2002;5:129–133.

Починкин АВ. Воздействие профессионального спорта на систему физической культуры и спорта, политику и экономику. Теория и практика физической культуры. 2008;2:65–70.

Платонов ВН, редактор. Профессиональный спорт: учеб. для студ. высш. учеб. завед. физ. воспитания и спорта. Киев: Олимпийская литература; 2000. 392 с.

Степанова ОН. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности. Москва: Советский спорт; 2008. 480 с.

Vassiliki A. The Economics of Professional Team sports: content, trends and future developments. Sport Management International Journal. 2007;3;1:5–18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.