РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

Катерина ТИМРУК-СКОРОПАД

Анотація


Процес імплементації Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життє-
діяльності та здоров’я (МКФ) у реабілітаційній допомозі населенню України загалом та пацієнтам із
хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) зокрема лише розпочинається. Упрова-
дження інструментів МКФ на всіх етапах реабілітації та фізичної терапії і документації є актуальним.
ХОЗЛ – важлива проблема охорони здоров’я, яка може стати значним економічним та соціаль-
ним тягарем у всьому світі в найближчому майбутньому. Фізична терапія є важливим компонентом
ефективного лікування пацієнтів із ХОЗЛ і рекомендована всім пацієнтам із задишкою.
Установлення реабілітаційного діагнозу в процесі фізичної терапії пацієнтів із хронічним обструк-
тивним захворюванням легень (ХОЗЛ) є ключовим етапом для індивідуалізації наступних втручань
та планування реабілітації. В основі реабілітаційного діагнозу має бути МКФ.
Мета дослідження – проаналізувати особливості встановлення реабілітаційного діагнозу в па-
цієнтів із ХОЗЛ.
Реабілітаційний діагноз у системі фізичної терапії пацієнтів з ХОЗЛ необхідний для розв’язання
низки завдань. Одним із шляхів визначення реабілітаційного діагнозу для пацієнтів із ХОЗЛ на основі
МКФ є використання основного набору категорій МКФ для обструктивних захворювань легень. Після
опитування та обстеження пацієнта визначаються категорії МКФ, які є обмеженими та значущими
для пацієнта, згідно з ними встановлюють подальші завдання фізичної терапії та реабілітації.
На прикладі пацієнта було поставлено реабілітаційний діагноз із використанням інструмента на
основі МКФ «Листа оцінювання МКФ» з моделі Rehab-Cycle®.
Установлення реабілітаційного діагнозу в процесі фізичної терапії пацієнтів із ХОЗЛ у категоріях
МКФ базується на результатах особистого оцінювання пацієнтом своїх обмежень та проведення
необхідних обстежень. Використання основного набору категорій МКФ при обструктивних захво-
рюваннях легень має певні обмеження в клінічній практиці фізичного терапевта, однак на цей час
це найзручніший та оптимальний спосіб.

Ключові слова


реабілітація, ХОЗЛ, Міжнародна класифікація функціонування, категорія МКФ, реабілітаційне втручання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Герцик А. Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2016;5;55:22–7.

Діденко ДВ. Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів з ішемічною хворобою серця в умовах стаціонару. Буковинський медичний вісник. 2017;2(82):4–8.

Мельникова ЕВ, Буйлова ТВ, Бодрова РА, Шмонин АА, Мальцева МН, Иванова ГЕ. Использование международной классификации функционирования (МКФ) в амбулаторной и стационарной медицинской реабилитации: инструкция для специалистов. Вестник восстановительной медицины. 2017;6(82):1219–28.

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я: МКФ. Женева, Швейцарія: Всесвітня організація охорони здоров’я; 2001 [cited 2018 Oct 6]. p. 259. Available from: http://moz.gov.ua/mkf.

Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків: Наказ МОЗ України від 23.05.2018 No 981.

Тимрук-Скоропад КА. Методи дослідження ефективності фізичної терапії та легеневої реабілітації осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень ( аналіз систематичних оглядів ). Здоров’я, спорт, реабілітація. 2018;4(4):148–57.

Тимрук-Скоропад К. Використання методів дослідження в процесі легеневої реабілітації та фізичної терапії осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень ( огляд клінічних настанов ). Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018;4(65):5–12.

Тимрук-Скоропад К, Ступницька С, Павова Ю. Місце фізичної терапії в системі легеневої реабілітації при хронічному обструктивному захворюванні легень (аналіз клінічних настанов). Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2018;2(42):126–34.

Тимрук-Скоропад К. Підходи до використання міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я у практиці фізичної терапії осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень. Спортивна наука України. [Інтернет]. 2017;5(81):46–53. Доступно: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/

snu/article/view/648/626

Шмонин АА, Мальцева МН, Мельникова ЕВ, Иванова ГЕ. Базовые принципы медицинской реабилитации, реабилитационный диагноз в категориях МКФ и реабилитационный план. Вестник восстановительной медицины. 2017;2:16–22.

Chhabra SK, Gupta AK, Khuma MZ. Evaluation of three scales of dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease. Ann Thorac Med. 2009;4(4):128–32.

Chłystek J, Pietsch J, Czapiewska A, Gąsior P. Possibilities of physiotherapy in Chronic Obstructive Lung Disease. J Educ Heal Sport. 2018;8(9):1036–47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.