РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ФУТБОЛІСТІВ ІЗ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ

Шарбель ЮСЕФ

Анотація


Метою роботи було поліпшення результатів фізичної реабілітації спортсменів ігрових
видів спорту (на прикладі футболу) з внутрішньосуглобовими пошкодженнями гомілковостопного
суглоба на амбулаторному етапі через оптимізацію та підвищення ефективності диференційованого
застосування реабілітаційних заходів, інтегрованих у тренувальний процес.
За основу роботи стали результати спостереження за 36 футболістами в клініці Медичного центру
«Mir Majid Erslan» м. Бейрута (Ліван), на базі кабінету фізичної реабілітації.
Постраждалі І групи отримали комплекс реабілітаційних заходів за традиційною програмою
фізичної реабілітації, прийнятою в цій клініці. Постраждалим ІІ групи запропоновано комплекс реабі-
літаційних заходів згідно з нашою програмою, який містив використання лікувальної гімнастики, що
була інтегрована в тренувальний процес спортсменів, та масаж з елементами етнічного арабського
масажу з використанням процедур модифікованої етнічної арабської лазні.
Аналіз результатів фізичної реабілітації виявив, що при позитивній динаміці змін у функціо-
нальному стані постраждалих обох клінічних груп більше виражені та достовірно ліпші показники
в постраждалих основної групи, яким була проведена фізична реабілітація відповідно до запропо-
нованої авторської програми.

Ключові слова


гомілковостопний суглоб, фізична реабілітація, східний масаж, східна лазня, амбулаторний етап.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабовников ВГ, Бабовников АВ, Цыпурский ИБ. Лечение переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Вестник травматологии и ортопедии им. НН. Приорова. 2003;1:42–45.

Битчук ДД, Истомин АГ, Каминский АВ, Торяник ИИ. Лечение открытых повреждений голеностопного сустава с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения. Вісник морської медицини. 2006;3(34):15–20.

Бондаренко АВ, Располова ЕА, Пелеганчук ВА. Факторы, оказывающие влияние на заживление кожной раны при лечении открытых диафизарных переломов костей голени. Анналы травматологии и ортопедии. 2001;1:76–79.

Борзих ОВ. Класифікація відкритих ускладнень пошкоджень кінцівок. Травма. 2003;4(5):594–598.

Бялик ЕИ, Соколов ВА, Семенова МН, Евдокимова НВ. Особенности лечения открытых переломов длинных костей у пострадавших с политравмой. Вестник травматологии и ортопедии им. НН. Приорова. 2002;4: 3–8.

Гайко ГВ, Калашніков АВ, Вдовіченко КВ. Вибір методу лікування хворих із діафізарними переломами великогомілкової кістки. Український медичний альманах. 2010;13(1):40–43.

Коваленко ВН, Борткевич ОП. Остеоартроз: практическое руководство. Киев: Морион; 2003. 448 с.

Коструб АА, Грицай НП, Вернигора ИП. Лечение гнойных осложнений при травмах крупнных суставов нижних конечностей. Ортопедия, травматология и протезирование. 1995;1:48–50.

Ломтатидзе ЕШ, Ломтатидзе ВЕ, Поцелуйко СВ, и др. Функциональные результаты консервативного и оперативного лечения переломов лодыжек. В: Лечение сочетанных травм и заболеваний конечностей. Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Москва; 2003, с. 204–205.

Сокрут ВН, Яблучанский НИ, редакторы. Медицинская реабилитация: учебник. Славянск: Ваш имидж; 2015. 576 с.

Миренков КВ, Гацак ВС, Мелашенко СА. Восстановительные операции при сложных переломах голеностопного сустава. Травма. 2004;5(3):322–327.

Никитченко ИИ, Поляков ДА. Анализ лечения больных с последствиями внутри- и околосуставных переломов нижних конечностей. Человек и его здоровье. Материалы X юб. Рос. Нац. конгр. Санкт-Петербург; 2005, с. 211.

Побел АН, Пелещук ИЛ, Амро ТА, и др. Оперативное лечение около- и внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени. Ортопедия, травматология и протезирование. 2003;3:59–62.

Травматологія та ортопедія: нормативне виробничо-практичне видання. Київ: МНІАЦ медичної статистики; Медінформ; 2009. 620 с.

Черныш ВЮ. Структура осложнений и патогенетические аспекты их предупреждения при различных методах лечения внутрисуставных переломов костей, образующих коленный и голеностопный сустав. Травма. 2001;2(2):155–159.

Яременко ДА, Бабуркина ЕП, Кишкар АВ. Артродез при последствиях осложненных травм голеностопного сустава. Ортопедия, травматология и протезирование. 2000;3:77–81.

Binkley JM, Stratford PW, Lott SA, et al. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS): scale development, measurement properties, and clinica lapplication. North American Orthopaedic Rehabilitation Research Network. PhysTher. 1999;79(4):371–83.

Cherkes-Zade D, Monesi М, Causero А, Marcolini М. Хирургическое лечение переломов дистального отдела бедренной кости с использованием системы LISS. Вестник травматологии и ортопедии им. НН. Приорова. 2003;3:36–42.

Golka GG, Burianov OA, Klimovitsky VG. Edited. Traumatology and orthopedics: texbook for students of higher medical educational institutions: transl. from ukr. lang. Vinnytsia: Nova Knyha; 2018. 400 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.