ТАКТИКО-СТРАТЕГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГРИ ФЛАНГОВОГО І НАПІВФЛАНГОВОГО ПІВЗАХИСНИКА-ВІНГЕРА У ФУТБОЛІ

Андрій ДУЛІБСЬКИЙ, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Олексій ГУЦУЛЯК, Віталій ЗАТОРСЬКИЙ, Роман ПАВЕЛЧАК, Андрій ШАНДОР

Анотація


Сучасний футбол переходить на етап некласичної максимально гнучкої ігрової струк-

тури: просторово-часові змагальні аспекти (амплуа гравців на футбольному полі та їхні тактико- стратегічні переміщення) залежать не тільки від структури, а й видозмінюють її залежно від завдань, які виникають перед командою впродовж гри, поведінки суперника чи найменших змін у процесі матчу. Тактичні системи гри у футбол змінюються та стають менш жорсткими, оскільки зростає кількість нових тактико-стратегічних блоків організації та ведення ігрових дій.

Важлива роль у сучасних стратегіях гри команд із футболу належить гравцям, які контролюють ігровий простір у флангових і напівфлангових (прилеглих до флангових) зонах футбольного поля, – фланговим та напівфланговим півзахисникам-вінгерам.

Отже, метою роботи є вивчення тактико-стратегічних закономірностей змагальної діяльності флангового та напівфлангового півзахисника-вінгера в сучасних стратегіях гри у футбол.

Установлено, що вінгери в сучасному футболі – бездоганно фізично і функціонально підготовлені, добре технічно оснащені та швидкісні гравці з відмінно поставленим ударом сильнішою ногою та вмінням ефективно діяти у флангових і напівфлангових ігрових зонах. Передусім, це – футболісти з необхідною швидкістю ігрового та комбінаційного мислення, а також прийняття швидких і правильних тактико- стратегічних рішень.


Ключові слова


футбол, стратегія, тактика, вінгер, фланг, напівфланг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ефективність виконання стандартних положень у футболі [Електронний ресурс] / Виноградський Б., Дулібський А., Хоркавий Б., Колобич О. // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 9–14. – Режим доступу:

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/421/405.

Горкгаймер М. Критика інструментального розуму / М. Горкгаймер. – Київ : ППС. – 2002. – 338 c.

Вплив проявів швидкісних якостей футболістів на ефективність виконання стандартних положень [Електронний ресурс] / Дулібський А., Виноградський Б., Хоркавий Б., Колобич О. // Спортивна наука України. – 2016. – № 5(75). – С. 28–39. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/451.

Дулібський А. Структурно-змістові компоненти змагальної діяльності центрального (опорного) півзахисника в сучасному європейському футболі [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Тарас Завійський, Богдан Виноградський // Спортивна наука України. – 2016. – № 5(75). – С. 10–19. – Режим доступу: http://sportscience. ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/606/586.

Тактико-стратегічні аспекти змагальної діяльності центрального захисника у сучасних оборонних стратегіях гри команд з футболу [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Андрій Маркович, Богдан Виноградський, Богдан Хоркавий, Олег Колобич, Олександр Огерчук, Ярослав Грисьо // Спортивна наука України. – 2017. – № 5(81). – С. 22–33. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/645/623.

Тактика и стратегия в футболе / Зеленцов А. М., Лобановский В. В., Ткачук В. Г., Кондратьев А. И. – Киев : Здоров’я, 1989. – 192 с.

Зеленцов А. М. Моделирование тренировки в футболе / А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский. 2-е изд. перераб. и доп. – Киев : Альтерпрес, 1998. – 216 с.

Іванченко А. О. Теоретико-методологічний аспект дослідження креативності особистості / А. О. Іванченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2010. – Т. 10, вип. 17. – С. 162–172.

Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу : метод. посіб. / Дулібський А. В. – Київ : Федерація футболу України, 2003. – 131 с.

Дулібський А. В. Техніко-тактична підготовка юних футболістів / А. В. Дулібський, Й. Г. Фалес. – Київ : ФФУ, 2001. – 61 с.

Хоркавий Б. В. Особливості розвитку фізичних якостей юних футболістів за допомогою неспецифічних і специфічних засобів / Богдан Хоркавий, Олександр Огерчук, Олег Колобич // Спортивна наука України. – 2017. – № 2(78). – С. 35–46 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/ snu/article/view/601/582

Guida Tecnica Per Le Scuole Di Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio: Settore Giovanile e Scolastico. – Roma, 2008. – 572 p.

Khorkavyy B., Gargula L. Szkolenie młodzieźy na Ukrainie. Nowocźesna Piłka Noźna. Teoria i Praktyka. Wspołczesne koncepcje szkolenia młodyh piłkarzy noźnych. – Opole, 2016. – S. 70–86.

Michels R. Team Building: The Road to Success / R. Michels. – Cardinal Publishing Group, 2001. – 298 p.

Pircher M. Differenzielles Torschusstraining Im Fußball / M. Pircher. – Munchen : Stiebner Verlag GmbH, 2009. – 120 s.16. SOCCER POSITIONS & FIELD TACTICS by Ivan Bobanovic [Electronic resource]. – Access mode: http://www. goalden.com/category/positions-field-tactics/

Ruiz L. Spanish Soccer Coaching Bible: Youth & Club / L. Ruiz. – Michigan: Reedswain Publishing, 2002. – Vol. 1. – 308 p.

The Future Game – Elite. The Football Association Technical Guide For Young Player Development / The Football Association. – London, 2010. – 275 р.

Soccer coach weekly [Electronic resource]. – Access mode: https://www.soccercoachweekly.net/soccer-drillsand-skills/soccer-coaching-drill-to-exploit-overload-situations/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.