ПРОПОРЦІЇ ТІЛА ТА СОМАТОТИП БАСКЕТБОЛІСТОК

Тетяна КУЦЕРИБ, Мирослава ГРИНЬКІВ, Любомир ВОВКАНИЧ, Федір МУЗИКА

Анотація


Для дослідження обстежено жінок, що займаються баскетболом. Мета дослідження – визначити пропорції тіла та соматотип. Методи дослідження: антропометрія, каліперометрія, встановлення соматотипу за Хіт – Картером, математична статистика та аналіз літературних джерел. Завдання дослідження – провести антропометрію баскетболісток; оцінити тотальні розміри тіла за центильними кривими, визначити пропорції тіла спортсменок за В. В. Бунаком, П. Н. Башкіровим і показником статевого диморфізму, встановити соматотип баскетболісток за Хіт – Картером.

Виявлено, що зріст наших баскетболісток за центильними кривими можна оцінити в нападників як високий (більше ніж 97 пц.), у захисників – як середній (у межах 50–75 пц.) та як вищий за середній (від 75 до 90 пц.) за центильними кривими. Вага тіла в обстежених перевищувала сімдесятип’ятивідсотковий коридор і є вища за середню для відповідного віку.

Установлено, що в пропорціях тіла баскетболісток переважають поздовжні розміри; плечі, таз та грудна клітка – вузькі, за П. Н. Башкіровим – доліхоморфний тип пропорцій. Однак у більшості баскетболісток нашої вибірки руки не були довгими, за В. В. Бунаком – тейноїдний (довгий) тип. Показник статевого диморфізму вказує на чоловічий тип пропорцій.

У конституції баскетболісток переважає ендоморфний компонент, мезоморфія та ектоморфія виражені меншою мірою. Середній соматотип спортсменок – збалансований ендоморф – 4,9–3,2–2,9.

Ключові слова


антропометрія, центильні криві, баскетбол, пропорції тіла, соматотип.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз соматотипу спортсменів-одноборців / Вовканич Л., Куцериб Т., Гриньків М., Музика Ф. // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 99–103.

Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту / Куцериб Т., Гриньків М., Вовканич Л., Музика Ф. // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 4(18). – С. 37–44.

Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій / Куцериб Т. М., Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Музика Ф. В. // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 3–10.

Мартиросов Э. Г. Методы исследования в спортивной антропологии / Мартиросов Э. Г. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 199 с.

Мартиросов Э. Г. Стандарты телосложения высоко-квалифицированных спортсменов, специализирующихся в основных олимпийских видах спорта : прилож. к дис. … д-ра биол. наук. / Мартиросов Э. Г. – Москва, 1998. – 98 с.

Somatotypes in sport / Teodor Tóth, Monika Michalíková, Lucia Bednarčíková [et al.] // Acta Mech. Autom. – 2014. – Vol. 8 N 1 – P. 27–32. DOI 10.2478/ama-2014–0005

Somatotype, Body Composition and Proportionality in Polish Top Greco-Roman Wrestlers / K. L. SterkowiczPrzybycień, S. Sterkowicz, R. T. Żarów [et al.] // J. Hum. Kinet. – 2011. – № 1. – P. 141–154.

Tzarova R. Somatotypes particularities of the high students from profiled groups in swimming / R. Tzarova // Act. Phys. Educ. Sport. – 2013. – № 1. – P. 4–7.

Malinowski F. Podstavy antropometrii (metody, technika, normy) / Malinowski F., Bozitow W. – Warszawa : BWN. – 1997. – P. 507–511.

Carter J. L. Somatotyping – development and applications / Carter J. L., Heath B. H. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 504 p.

Raschka C. Sports Anthropological and Somatotypical comparison between higher class male and female Badminton and Tennis players / C. Raschka, K. Schmidt // Pap. Anthropol. XXII. – 2013. – Vol. 22. – P. 153–161.

Anthropometric characteristics and physical performance of Colombian elite male wrestlers / Ramirez-Velez, Robinson Argothyd, Rodrigo Meneses-Echavez [et al.] // Asian J. Sports Med. – 2014. – Vol. 5, N 4. – P. 23810 DOI: 10.5812/asjsm.23810

Peculiarities of the somatotype of athletes with different directions of the training process / Tetiana Kutseryb, Lyubomyr Vovkanych, Myroslava Hrynkiv, Sofia Majevska, Fedir Muzyka // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17(1), art 64. – P. 431–435


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.