ПОКАЗНИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У СТРІТБОЛІ

Володимир ЯЦКОВСЬКИЙ, Валерій МЕЛЬНИК, Ярослав ГНАТЧУК

Анотація


Програма змагань Олімпійських ігор динамічно змінюється з огляду на зацікавлення глядацької аудиторії, популярність та видовищність видів спорту. Одним із останніх ігрових видів спорту, що входить до програми чергових Ігор Олімпіади, є стрітбол. У галузі фізичної культури та спорту виявлено актуальність розв’язання науково-практичного завдання удосконалити структуру та зміст техніко-тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів у стрітболі, зважаючи на сучасні тенденції розвитку змагальної діяльності у виді спорту. Мета: визначити комплекс інформативних показників для контролю змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у стрітболі. Результати: на підставі вивчення наукової та методичної літератури, попереднього спостереження за змагальною діяльністю команд зі стрітболу для контролю змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у стрітболі залучено декілька груп показників: загальну (підсумковий результат, тривалість гри, кількість набраних очок), кидкову (кількість, результативність, ефективність кидків з різних дистанцій), суміжну (підбирання, перехоплення (втрати), блокування м’яча), тактичну (кількість, результативність, ефективність індивідуальних та групових взаємодій), індивідуальну (індивідуальна результативність спортсменів команди).

Ключові слова


структура, зміст, контроль, об’єктивність, комплекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байбакова Т. В. Исследование показателей соревновательной игровой результативности в стритболе / Байбакова Т. В., Ляликова Н. Н. // Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте : материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск : СГАФКСиТ, 2018. – С. 19–21.

Глазин А. М. Эффективность этапа занятий стритболом в годичной подготовке юных баскетболистов 15–18 лет / Глазин А. М. // Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2014. – № 2. – С. 27–29.

Ключникова С. Н. Особенности тренировочного процесса в стритболе / Ключникова С. Н., Швецова Т. В. // Поволжский педагогический поиск. – 2014. – № 3(9). – С. 82–84.

Колесников Е. А. Методика підготовки баскетболісток 15–16 лет к соревнованиям по стритболу / Колесников Е. А., Костюков В. В. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – № 1. – С. 71–73.

Королев Г. Н. Спортизация физического воспитания студентов на основе стритбола / Королев Г. Н., Салмова А. И. // Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта "Спорт для всех" и внедрение Всерос. физкультурно-спортивного комплекса ГТО : материалы XIV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Москва, 2016. – С. 77–79.

Лобурева М. Е. Проблема повышения эффективности соревновательной деятельности в стритболе у девушек 17–22 лет / Лобурева М. Е. // 52-е Евсевьевские чтения – Саранск, 2016. – С. 152–162.

Мазурина А. В. Уличный баскетбол в физическом воспитании студентов высших учебных заведений / Мазурина А. В. // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 1. – С. 41–43.

Мельник В. О. Структура та ефективність виконання паралельних групових взаємодій у нападі юними гандболістами / В. О. Мельник, В. І. Левків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання спорту і здоров’я людини. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183–188.

Несен О. О. Показники ігрової діяльності у баскетболі 3х3 / Несен О. О., Пащенко Н. О., Марченко К. О. //

Спортивні ігри. –2018. – № 3(9). – С. 58–65. DOI 10.5281 / zenodo.1254043

Официальные правила игры 3x3 (ФИБА) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://streetball.in.ua/featured/214-pravila-usl-3h3.html

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / Платонов В. Н. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Тимошина И. Н. Планирование процесса спортивной подготовки в стритболе / Тимошина И. Н., Богатова С. В., Швецова Т. В. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2015. – № 4. – С. 17–20.

Швецова Т. В. Стритбол: история и перспективы развития / Швецова Т. В. // В мире научных открытий. – 2014. – № 11(59). – С. 4417–4426.

Thomas P. O. Selling streetball: racialized space, commercialized spectacle, and playground basketball / Thomas

P. Oates // Critical Studies in Media Communication. – 2017. – Vol. 34, is. 1. – P. 94–100, DOI: 10.1080/15295036.2016.1266681

Petrov L. Training program for adolescent basketball players aged 12–14, practicing basketball 3x3 / Lyudmil Petrov, Martin Bonev // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Supl. is. 5, art 315. – P. 2097–2100.

Dumitru A. Influences of street play on the general motricity of the human body / Dumitru A. // Euromentor. – 2017. – Vol. 8, is. 4. – P. 161–180.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.