№ 6 (2014)

Зміст

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ, У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД В ДОМАШНІХ УМОВАХ PDF
Ольга МАРЧЕНКО, Юлія КРИВОШЛИК 3-7
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ PDF
Сергій РОМАНЧУК 8-11
АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ-МАРАФОНЦІВ PDF
Тетяна РИБАЛЬЧЕНКО, Ярослав КРАЙНИК 12-17
ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ НА ШПАГАХ НА ОСНОВІ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. PDF (RUSSIAN)
Елена ШЕВЧУК 18-22
АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ PDF
Андрій СИНИЦЯ 23-31
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ ІЗ ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ЄДИНОБОРСТВАХ
Ігор ГНИП 32-36
ЕВОЛЮЦІЯ РОБОЧОЇ ПОЗИ ВОДІЇВ ЗА КЕРМОМ РАЛІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ PDF
Володимир ГРАДУСОВ, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Олег РИБАК2 37-42
МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ-ДОПРИЗОВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Ольга КРАЙНЮК, Олена КОЛЧИНА 43-49


ISSN: 1993-5757