№ 1 (2013)

Зміст

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТРІЛЬЦІВ ІЗ ЛУКА РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Юрій БРІСКІН, Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ, Мар’ян ПІТИН 3-8
ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕСТУ ПРИ ТРЕНДІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ PDF
Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ, Людмила ЗАНЕВСЬКА 9-16
ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОКСЕРІВ PDF
Мирон САВЧИН, Андрій КОТЕЛЬНИК 17-23
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ УПОДОБАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Анатолій СТЕЦЕНКО 24-32
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З УЧНЯМИ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Тарас ЯВОРСЬКИЙ, Андрій ЯВОРСЬКИЙ, Любов ЧЕХОВСЬКА 33-37
РІВЕНЬ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КАДРІВ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ PDF
Олег РОМАНЧИШИН 38-43
ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТОСОВНО ПИТАНЬ АКСІОЛОГІЧНОГО ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Олександр ТОМЕНКО, Сергій ЧЕРЕДНІЧЕНКО 44-47
ВПЛИВ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ PDF
Віктор ГОРДІЙЧУК, Віктор ЧИЖИК 48-54


ISSN: 1993-5757