МОТИВАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Н. Павленчик

Анотація


Людина живе, діє і розвивається лише тоді, коли вона бере участь у суспільних відносинах і взаємодіє з іншими людьми. Основу такого зв’язку формує спільна трудова діяльність. Отже, людина в процесі своєї трудової діяльності не лише створює і вдосконалює засоби виробництва, а сама виступає головним елементом продуктивних сил. У системі продуктивних сил вона відіграє головну, активну і творчу роль. Лише людина здатна створювати і застосовувати засоби виробництва відповідно до своїх потреб.

Розвиток суспільства та інноваційні процеси, які його супроводжують, зумовили проблему всебічної активації та мотивації працівника, його виходу за рамки виконання лише виробничих функцій. Мотивація – одна із головних функцій менеджменту, зміст її полягає у створенні посиленого інтересу у працівників до виявлення внутрішнього ресурсу та максимального його використання для досягнення синергетичного ефекту під час діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Смит А. Исследование о природе и причине богатств народов / А. Смит. – Москва : Эксмо, 2007. – 960 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. / А. Маслоу. – Санкт- Петербург : Питер, 2003. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.