ОГЛЯД ТЕМИ SWOT-АНАЛІЗ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

В. Горлачова

Анотація


Володіння іноземною мовою – один з пріоритетів сучасної освіти, зокрема, і вищої освіти також. Знання іноземної мови для спеціаліста сфери гостинності стає ключовою навичкою, адже в у мовах глобалізації вміння спілкуватися іноземною визначає конкурентоспроможність та успішність фахівця на ринку праці. Англійська мова вже десятки років тримає міцні позиції міжкультурного спілкування, цим зумовлений підвищений інтерес до її вивчення для спеціалістів сфери гостинності. На сьогодні запропоновані моделі викладання іноземної мови нерідко пов’язані з методиками CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно- мовної інтегрованої освіти та EMI (English as the Medium of Instruction) – викладання опосередковано через англійську [1, 2]. У вищий школі, оскільки викладання англійської повинно бути сфокусовано на підготовці майбутнього фахівця до виконання професійно орієнтованих завдань, курс ділової іноземної мови (англійської) поділяє велику кількість тем з іншими предметами навчального плану. Завдяки цьому зазначені методики викладання іноземної мови значно підвищують результативність навчання.


Повний текст:

PDF

Посилання


CLIL: A lesson framework [Electronic resource]. – Access mode: https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-a-lesson- framework (date of aplication: 16.11.2020).

Different types of language used for EMI and CLIL programmes [Electronic resource]. – Access mode: https://www.cambridge.org/elt/blog/2018/05/04/ emi-clil-programmes/ (date of application: 16.11.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.