БІЗНЕС-ІНКУБАТОР ЯК СУЧАСНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

У. Гузар

Анотація


Динамічний розвиток готельно- ресторанного бізнесу сьогодні зумовлює необхідність удосконалення якості підготовки фахівців індустрії гостинності. Саме сфера готельно- ресторанного господарства в сучасних умовах є одним із дієвих засобів надходження коштів до державного бюджету.

Проблема безперервного, якісного навчання фахівців у сфері готельно- ресторанного бізнесу є актуальною завжди, адже вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на функціонування підприємства зумовлює удосконалення освітніх стандартів та освітніх програм у вищих навчальних закладах України.

Метою нашого дослідження є характеристика бізнес- інкубатора як сучасної платформи для підготовки фахівців сфери гостинності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Стандарт вищої освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20 standarty/2020/03/241-gotel- restoran-sprava-B .pdf (дата звернення:

10.2020).

Бізнес- інкубатори в сучасній освіті: КІБіТ реалізує стратегію майбутнього 4.0.! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kibit.edu.ua/biznesinkubatory-v-sovremennom- obrazovanii-kibit- strategiyu-budushhego-4–0/ (дата звернення: 27.10.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.