ІННОВАЦІЇ: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

B. Бурак

Анотація


Інноваційні технології відіграють важливу роль у діяльності закладів ресторанного господарства (ЗРГ), адже забезпечують ефективне функціонування підприємств. Завдяки новинкам можна чітко простежити вплив інноваційних процесів, які є суттєвими та необхідними для підприємств, оскільки сприяють зростанню ефективності, заохочують нових клієнтів та підвищують конкурентоспроможність на ринку.

Дослідження інноваційних технологій під час створення, впровадження і поширення нових продуктів, послуг у закладах ресторанного господарства.

Інновації та їхні процеси досліджували багато авторів, які твердили, що вони охоплюють виробничу, маркетингову діяльність, метою яких є задоволення потреб ринку та споживачів. Без інноваційних технологій не було б новинок у техніці, сучасних інновацій, які сьогодні є необхідними в ресторанному бізнесі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Малюта Л. Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок / Л. Малюта, Л. Мельник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – No 2(72). – С. 139–144.

Сусол Н. Я. Організація виробничої діяльності в закладах ресторанного господарства / Н. Я. Сусол. – Львів, 2015. – 316 с.

Прилепа Н. В. Особливості розвитку інноваційних технологій у сфері ресторанного господарства / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – No 4, т. 2. – С. 212–215.

Бурак В. Г. Оптимізація технологічних процесів виробництва сировини і ковбасних виробів із застосуванням бактеріальних заквасок / Буряк В. Г. // Вісник Херсонського національного технічного університе- ту. – 2018. – Вип. 1(64). – С. 81–92.

Бурак В. Г. Оптимізація технологічних процесів при виробництві ком- бінованих продуктів та підвищення якості сировини / Буряк В. Г. // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – Вип. 1(64). – С. 92–103.

Standardization, Metrology, Certification and Quality Management, Manual. Komprint / Bal’-Prylypko L.V., Slobodianiuk N. M., Polishchuk G. Ye., Pas- ka M. Z., Burak V. Ye. – Kyiv : Komprint, 2017. – 558 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.