САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

B Бурак, K Скрипник

Анотація


Санітарний стан закладів готельно-ресторанного господарства (ЗГРГ) має відповідати вимогам «Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства» і «Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг» та гарантувати епідеміологічну безпеку під час отримання послуг в ЗГРГ.

Жорстке дотримання санітарного режиму, а саме: санітарних вимог до утримання приміщень різного призначення; своєчасне прибирання території; миття та знезаражування обладнання, інвентарю, посуду; дотримання персоналом правил особистої гігієни, а також здійснення всіх виробничих процесів є необхідними умовами виготовлення доброякісної продукції та доброякісних послуг, профілактики інфекційних захворювань, харчових отруєнь та гельмінтозів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Іванова О. В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства : підручник / О. В. Іванова, Т. В. Капліна. – Суми : Університетська книга, 2015. – 399 с.

Нелепа А. Є. Гігієна і санітарія підприємств ресторанного господарства : навч. посіб. для студ. спец. 6.091711 «Технологія харчування» денної і заочної форм навчання / А. Є. Нелепа, В. Д. Ванханен, С. Б. Литко. – 2-е вид., допов. і перероб. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 230 с.

Бурак В. Г. Оптимізація технологічних процесів виробництва сирови- ни і ковбасних виробів із застосуванням бактеріальних заквасок / Бу- ряк В. Г. // Вісник Херсонського національного технічного університе- ту. – 2018. – Вип. 1(64). – С. 81–92.

Бурак В. Г. Оптимізація технологічних процесів при виробництві ком- бінованих продуктів та підвищення якості сировини / Буряк В. Г. // Віс- ник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – Вип. 1(64). – С. 92–103.

Standardization, Metrology, Certification and Quality Management, Manual. Komprint / Bal’-Prylypko L.V., Slobodianiuk N. M., Polishchuk G. Ye., Pas- ka M. Z., Burak V. Ye. – Kyiv : Komprint, 2017. – 558 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.