РОБОТА ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID‐19

Л. Лукович

Анотація


Карантин – це час не для зупинення, а для якісних змін, навчан- ня та нових процесів у бізнес-­сфері. Жіноча ділова палата України об’єднала людей для спільного розвитку, ціннісного спілкування та взаємодії на різних рівнях. Саме в цей час було організовано серію вебінарів, які дали поштовх до розвитку, осмислення та руху вперед. Наша галузь готельно-­ресторанного бізнесу під час карантину зазнала збитків та переформатувань. Чимало готельєрів та ресто- раторів припускають, що після завершення карантину доведеться відтерміновувати відкриття своїх закладів, змінювати їхній формат або ж узагалі відмовитися від цього бізнесу. Однак цей час я вважаю нагодою для об’єднання.

Повний текст:

PDF

Посилання


З 5 червня діють нові вимоги до роботи закладів громадського харчу- вання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kadrovik01. com.ua/news/4297-z‐5-chervnya-dyut-nov-vimogi-do-roboti-­zakladv- gromadskogo-­harchuvannya

Комітети | Львівська торгово-промислова палата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lcci.com.ua/komitety/

Паска М.З. Техно-новини ресторанного бізнесу / Паска М. З., Куцмида А. Т. // Новації в технології та обладнанні готельно-­ресторанних, харчових і переробних виробництв : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24 листоп. 2020 р.). – Мелітополь, 2020. – С. 230–233.

Стандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань 18 "Виробництво та технології", спеціальність 181 "Харчові тех- нології" / розроб. Паска С. М. [та ін.]. – Київ : МОН України, 2020. – 14 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.