ВПЛИВ ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

П. Подлепіна

Анотація


Готельне господарство, як і будь-яка інша економічна система відкритого типу, у часовому розвитку неминуче стикається з впли- вом кризових явищ, які трансформують принципи організації всіх складових частин процесу виробництва, реалізації та споживання готельного продукту. Зазначимо, що ринок готельних послуг характеризується високим рівнем глобалізації та транснаціоналізації, що робить його вразливим до негативних дій загальносвітової турбулентності. Така ситуація вима- гає від суб’єктів ринку виявлення джерел ризику, визначення векторів ефективного розвитку та розроблення адекватної бізнес-­стратегії [1].

Повний текст:

PDF

Посилання


Подлепіна П. О. Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності / П. О. Подлепіна // Вісник ХНУ ім. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2016. – Вип. V – С. 150–156.

Gursoy Effects of COVID‐19 pandemic on hospitality industry: review of the current situations and a research agenda / Gursoy & Christina G. Chi // Journal of Hospitality Marketing & Management. – 2020. – Vol. 29, is 5. – P. 527–529.

Monthly hotel occupancy rates worldwide from 2018 to 2020, by region [Electronic resource]. – Access mode: https://www.statista.com/statis- tics/206825/hotel-­occupancy-rate-by-region/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.