СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Б. Полотай, Т. Манич

Анотація


Сьогодні готельні та ресторанні господарства є невід’ємною части- ною економічного розвитку України. Ці дві галузі останнім часом стрімко та динамічно розвиваються по всьому світу і в Україні. Зокре- ма, у нашій країні збільшилася кількість закладів готельно-ресторан- ного напряму, поліпшилася якість послуг, які надають у цих закладах і поза їхніми межами, розширився асортимент послуг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Домбик О. М. Економічна суть діяльності підприємств готельно-ресто- ранного бізнесу [Електронний ресурс] / О. М. Домбик – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/dombyk.htm

Наумець Я. В. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки / Наумець Я.В. // Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 30 ли- стопада – 1 грудня 2017 р.). – Умань, 2017. – C.348–350.

Прилепа Н. В. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства Україні та Європи / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національно- го університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – No 6(1). – С. 163–166.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.