СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Б. Полотай, А. Примак

Анотація


Однією зі складових частин туристичної індустрії є ресторанне господарство, роль якого в туризмі важко переоцінити. Обслугову- вання туристів у закладах ресторанного господарства розглядають як обов’язковий компонент туристичного пакету, частка якого стано- вить від 30 % до 50 %. Тому в усіх країнах світу постійному розвитку та вдосконаленню діяльності підприємств ресторанного господар- ства приділяють значну увагу. Актуальність вивчення інноваційної діяльності підприємств рес- торанного господарства зумовлює незначний період його функціо- нування в умовах ринкової економіки та недостатній досвід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційні тренди в конкурентних реаліях ресторанного господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream

Кулінарний прогноз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.restaurant.org/News-­Research/Research/Facts-at-a-­Glance

Основні ресторанні тренди світу [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу: https://posteat.ua/obzory/osnovni-­restoranni-trendi-­svitu-chim-zhive-­ progresivna-restoranna-­industriya-sogodni/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.