АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ЧЕСЬКОЇ ПИВОВАРНІ «СТАРГОРОД» НА РЕСТОРАННОМУ РИНКУ ЛЬВОВА

О. Радзімовська, М. Паска, В. Холявка

Анотація


Ресторанний бізнес є одним із найбільш значущих складників інду­ стрії гостинності. Одним із головних завдань нині залишається аналіз ринку ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його розвитку, які дають змогу відкрити підприємцям нові можливості для заснування бізнесу в найбільш затребуваних та перспективних сегментних нішах, що, можливо, зумовить подальший розвиток ресторанного бізнесу в Україні [5]. Останнім часом щоразу більшу популярність у відвідувачів має мережа чеських пивоварень, що зумовлює актуальність нашого аналізу. Метою цього дослідження є аналіз діяльності мережі чеської пи­ воварні «Старгород» на ресторанному ринку Львова

Повний текст:

PDF

Посилання


Старгород [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lviv.stargorod. net

100 Most Unique Restaurant Concepts Around the World [Electronic re­ source]. – Access mode: https://www.touchbistro.com/blog/the‐100-most- unique-­restaurant-concepts-­around-the-worl (date of application: 4.03.2020).

Standardization, Metrology, Certification and Quality Management, Manual. Komprint / Bal’-Prylypko L.V., Slobodianiuk N. M., Polishchuk G. Ye., Pas­ ka M. Z., Burak V. Ye. – Kyiv : Komprint, 2017. – 558 p.

Паска М. Теоретичні аспекти розвитку барної справи / Марія Паска, Катерина Потопа // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 56–57.

Стандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань 18 "Виробництво та технології", спеціальність 181 "Харчові тех­ нології" / розроб. Паска С. М. [та ін.]. – Київ : МОН України, 2020. – 14 с.

Паска М. З. Інноваційні аспекти розробки нових видів делікатесних продуктів спеціального призначення / М. З. Паска, О. В. Радзімовська, М. Бурак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : тези ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 119–221.

Паска М. З. Техно-новини ресторанного бізнесу / Паска М. З., Куцми­ да А. Т. // Новації в технології та обладнанні готельно-­ресторанних, харчових і переробних виробництв : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24 листоп. 2020 р.). – Мелітополь, 2020. – С. 230–233.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.