АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

І. Юр’єва

Анотація


В умовах пандемії та пов’язаних з нею кризових явищ у зовнішньому та внутрішньому середовищі ринок готельно-р есторанних послуг в Україні зазнав істотної трансформації. Це пов’язано насамперед із жорсткими умовами виживання, адаптації до умов карантину із відповідними зональними обмеженнями, які уряд переглядає у певні часові терміни і які анонсовано на його засіданнях без узгодження із територіальними громадами та профспілками організацій готельно-р есторанного бізнесу.

Для вітчизняних підприємств сьогодення диктує миттєву реакцію у вигляді впровадження антикризових заходів на підприємствах. Ці та інші проблеми у сфері гoтельно- рестoранного бізнесу зумовили актуальність дослідження. Значний внесок у вивчення проблем розвитку гoтельно-р естoранного бізнесу зробили вітчизняні науковці та фахівці: О. Бутенко, К. Гавриш, О. Головко, Н. Данько, М. Мальська, І. Мініч, Я. Остапенко, О. Шаповалова, О. Юрченко та ін. Однак недостатньо розкритими залишаються питання розвитку ринку готельно- ресторанних послуг в Україні в умовах кризової ситуації.

Метою роботи є аналіз сучасного стану гoтельно-р естoранного бізнесу в Україні, зокрема чинників, які впливають на подальші перспективи в умoвах пандемії та пов’язаних з нею кризових явищ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Остапенко Я. О. Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку / Я. О. Остапенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – С. 1216–1221.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.