ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ У ТІСТОВІЙ ОБОЛОНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

С. Ніколаєнко, Л. Баль- Прилипко

Анотація


Принципи створення функціональних продуктів повинні охоплювати основні медико- біологічні й технологічні аспекти та враховувати основні дані сучасної науки про роль харчування та окремих харчових речовин у підтриманні здоров’я та життєдіяльності людини, про потреби організму в окремих харчових речовинах та енергії, реальну структуру харчування і фактичну забезпеченість вітамінами, макро- та мікроелементами населення України, а також ураховувати досвід із виробництва, використання та оцінювання ефективності продуктів функціонального харчування в Україні та за кордоном [1].

Успішне розв’язання цього завдання багато в чому залежить від організації відповідного харчування, зменшення хімічного та біологічного забруднення їжі. Тож створення спеціальних продуктів та дієтичних добавок, які б мали здатність підвищувати опірність організму до впливу різних чинників навколишнього середовища, є однією з актуальних проблем [1–3].


Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення : монографія: у 2-х ч. / О. І. Черевко, М. І. Пересічний, С. М. Пересічна та ін.; за ред. О. І. Черевка, М. І. Пересічного ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – 4-те вид., переробл. та допов. – Харків : ХДУХТ, 2017. – ч. 1. – 962 с.

Використання еламіну в оздоровчому харчуванні : монографія / Л. В. Баль-П рилипко, Л. П. Деревянко, Б. І. Леонова, В. П. Назаров – Київ : Компринт, 2017. – 405 с.

Актуальні проблеми м’ясопереробної галузі : підручник / Л. В. Баль- Прилипко, Н. М. Слободянюк, Б. І. Леонова, Ю. П. Крижова – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Київ : Компринт, 2016. – 423 с.

Вареники оздоровчі: ТУ У ТІ У 10.1–00493706–075:2019. – Київ : НУБіП Україна, 2019.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.