ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВІГАЦІЇ ТА ГЕОЛОКАЦІЇ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Ю. Дащук

Анотація


В умовах розвитку глобальних інформаційних мереж не лише окремі підприємства, але й дестинації, міста, регіони починають представляти свої можливості та продукти широкому колу споживачів за допомогою смарт-т ехнологій [1]. Цей інструмент, що поєднує й інновації, й маркетинг, й інформацію, стає одним із найбільш популярних методів залучення туристів у дестинацію, анонсування події, що в ній відбуваються, та загалом дає змогу ефективно сформувати її туристичний образ і забезпечити зручне перебування туристів у ній. Розглянемо деякі приклади використання інноваційних технологій навігації та геолокації для розвитку туристичних дестинацій сучасних умовах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дащук Ю. Є. Сity card як інноваційний інструмент розвитку туристичної галузі міста / Дащук Ю. Є. // Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст : матеріали міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2019 р. / [редкол.: М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – С. 11–13.

TravelYourWay [Electronic resource]. – Access mode: https://travelyourway.com.ua (date of aplication: 16.04.2020).

Amistad mobile [Electronic resource]. – Access mode: https://amistadmobile.com (date of aplication: 10.11.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.