ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЕКОНОМІЦІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

І. Коркуна

Анотація


Цінні папери (англ. securities) – документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, що їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважають цінним папером, якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Цінні папери, залежно від виду, засвідчують наявність певних правовідносин, зокрема: корпоративних прав (як акції), відносини позики (як облігації), а також передбачають можливість передавання всіх прав, що походять із цих документів, іншим особам через передавання прав на сам цінний папір.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнєцова Н. С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування / Н. С. Кузнєцова, І. Р. Назарчук. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 526 с.

Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів: затверджено наказом ДКЦПФР від23.12.1996 (наказ втратив чинність на підставі рішення ДКЦПФР від17.02.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.