АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID‑19

О. Кулик, О. Графська

Анотація


Сьогодні весь світ переживає час економічної нестабільності через пандемію COVID‑19. Ця пандемія залишить надовго свій відбиток в історії людства загалом. Найбільшого удару вона завдала економічному сектору кожної держави. У Європі з 2005–2019 роки можна назвати золотим періодом формування та розквіту туристичної сфери. Адже туристична сфера кожної держави була однією із головних сфер діяльності та домінантою наповнення державних бюджетів. Як відомо з статистичних даних, у світі офіційно в сфері туризму зайнято більше 50 % працездатного населення. Крім того, супутніми галузями туристичної сфери є готельно‑ ресторанний бізнес, послуг автопрокату, торгівлі та інші. Отже, туристична галузь – це важливий важіль економічного зростання та добробуту, яка відіграє важливу роль у становленні дохідної складової частини більшості зарубіжних країн. Туристичний сектор дає змогу підвищувати національні доходи та поліпшувати платіжний баланс держави. Водночас туристична індустрія є дуже чутливою до внутрішніх та зовнішніх проявів і негативних тенденцій, які спіткали весь світ та кожну країну зокрема на початку і в кінці 2019 року (пандемії COVID‑19).


Повний текст:

PDF

Посилання


Пандемія COVID‑19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntoukraine.org/assets/ files/EBRD‑COVID 19‑Report‑ UKR.pdf

Голод А. Інституційне середовище туристичного та готельно‑ ресторанного бізнесу в Україні в умовах децентралізації / Андрій Голод, Орислава Коркуна, Юлія Феленчак // Evropsky casopis ekonomiky a management. – 2019. – Vol. 5, is. 4. – S. 78–75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.