СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЙ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

П. Кучер

Анотація


Туризм – перспективний вид діяльності, що виступає рушійною силою розвитку суспільства. Щоразу більше науковців виявляють зацікавлення до наукових пошуків та досліджень різних аспектів туризму. Отже, доступна велика кількість наукового матеріалу, який розкриває різноманітні аспекти туризму: його термінології, класифікації тощо. Зважаючи на це, як українські, так і зарубіжні науковці пропонують свої підходи до класифікації туристичних ресурсів. Аналіз різних підходів дасть змогу узагальнити та згрупувати наявні наукові підходи та виокремити найбільш суттєві і характерні ознаки щодо поділу туристичних ресурсів.

Метою роботи є аналіз підходів до класифікації рекреаційно- туристичних ресурсів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бейдик О. О. Рекреаційно- туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія / О. О. Бейдик. – Київ : Київський університет, 2001. – 395 c.

Клапчук О. О. Туристично- рекреаційні ресурси Львівської області : монографія / О. О. Клапчук. – Львів : ЛІЕТ, Фоліант, 2012. – 192 с.

Крачило Н. П. География туризма : учеб. пособие / Н. П. Крачило. – Киев : Учебники и пособия, 1987. – 205 с.

Кусков А. С. Курортология и оздоровительный туризм : учеб. пособие /

А. С. Кусков, О. В. Лышкова. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 250 с.

Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / Любіцева О. О., Панкова Є. В., Стафійчук В. І. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 369 с.

Паньків Н. М. Туристичне ресурсознавство : навч. посіб. / Н. М. Паньків. – Львів : Український бестселер, 2011. – 238 с.

Смаль І. В. Туристичні ресурси світу : навч. посіб. / І. В. Смаль. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.