ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИЩЕНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ПОЛЬЩІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Н. Матвієнко, В. Матвієнко, І. Притула

Анотація


Польщу щороку відвідують майже 16 млн закордонних туристів, а доходи від туризму сягають 13 млрд євро [6]. Частка туризму у структурі ВВП становить 6 %, що значно перевищує показник сільського господарства (3,3 %), але потенціал цієї галузі значно більший. У структурі зайнятості населення переважає сфера послуг – 57,4 %, з яких 10 % – зайняті в туризмі. Чисельність населення Польщі становить 38,4 млн осіб, зокрема 39,4 % – це сільські жителі [5, 2]. Польща – дуже розвинена країна стосовно сільського туризму. Вона є одним із лідерів Центрально- Східної Європи у цій сфері. З усіх видів діяльності у сільській місцевості Польщі сільський туризм найбільш популярний та прибутковий. Станом на кінець 2018 року в польській Федерації сільського туризму «Гостинні господарства» зареєстровано 311 категоризованих садиб. Польща здійснює активну, а головне, ефективну політику в сфері сільського туризму, зокрема використовує регіональні бренди харчових продуктів для стимулювання туристичних потоків.


Повний текст:

PDF

Посилання


Географічна ідентифікація продукції як фактор її конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Беженар І. М., Малік Л. Н. // Економіка АПК. – 2015. – № 12. – Режим доступу: http://eapk.org.ua/sites/default/ files/eapk/2015/12/15.pdf

Гуманитарные технологии. Рейтинг урбанизации стран мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/urbanization- index/info

Децентралізація дає можливості. Як польський досвід став у пригоді українським об’єднаним громадам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/10740

Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/2015073165655/turizm/polscha

Informacje statystyczne. Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. [Zasob elektroniczny]. – Dostep: https:// stat.gov.pl/obszary-t ematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-strukturaoraz-ruch-naturalny-w-przekroju-t erytorialnym-w-2018-r-stan-w-dniu-30vi,6,24.html

Polska v liczbach [Zasob elektroniczny]. – Dostep: http://www.polskawliczbach.pl/Wsie#ixzz5WI5poVWn

Urząd Patentowy RP [Zasob elektroniczny]. – Dostep: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-z arejestrowane-jako-chronione- nazwypochodzenia- chronione-oznaczenia- geograficzne-oraz-gwarantowane- tradycyjne-specjalnosci


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.