ГЛОБАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ: ЧИННИКИ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ

І. Смаль

Анотація


Глобалізацію світового господарства зумовлюють такі взаємопов’язані чинники: 1) поява нової концепції міжнародного поділу праці, що сприяє не лише змінам балансу економічної сили між певними країнами та регіонами завдяки використанню часткових переваг (географічне положення, дешевизна енергії, сировини чи робочих рук тощо), а й створює передумови для формування економічної, а згодом і політичної багатополярності світу; 2) інтернаціоналізація фінансів та уніфікація валютного ринку, функціонування світової банківської мережі, залежність фінансових систем багатьох країн від коливань на світовому фондовому ринку; 3) нові інформаційні й технологічні системи; нова глобальна інформаційно- орієнтована економіка надає перевагу здійсненню технологічних проривів у розвитку завдяки впровадженню нових технологій, водночас єдиний інформаційний простір робить кордони держав прозорими, а процеси демократизації та глобалізації – незворотними; 4) посилення конкурентної боротьби між новими індустріальними країнами і провідними промислово розвинутими державами; в індустрії туризму це яскраво видно на прикладі формування готельних мереж, що сформувалися в Сінгапурі, Мексиці, Бразилії, інших державах третього світу і суттєво потіснили на ринку цих послуг традиційних виробників із провідних держав світу; 5) гомогенізація міжнародного споживчого ринку, що диктує моду на використання однакової продукції (автомобілі, джинси, напої, засоби гігієни, мобільні телефони та ін.), споживання однакових видів послуг (ресторани швидкого харчування, відпочинок на морському узбережжі тощо), їх стандартизацію і проникнення в усі сфери життя, регіони світу та країни.


Повний текст:

PDF

Посилання


Смаль И. В. Влияние глобализации на индустрию туризма / И. В. Смаль // Сфера туризма и гостеприимства в эпоху глобализации. – 2013. – С. 139–146.

Sabre Unveils First Product Powered by its Proprietary Sabre Travel AI™ Technology [Electronic resource]. – Access mode: https://www.sabre.com/ insights/releases/sabre- unveils-first- product-powered-by-its-proprietary- sabre-travel-ai-technology/ (date of aplication: 15.11.2020).

UNWTO Tourism data Dashboard [Electronic resource]. – Access mode: https://www.unwto.org/unwto-t ourism-dashboard (date of aplication: 10.11.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.