: XVIІ Наукова конференція з міжнародною участю «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ» 10–12 листопада 2022 року

Умови участі:

Для участі в конференції необхідно до 30 вересня 2022 року надіслати на електронну скриньку modelyuvannya2021@gmail.com заявку з темою доповіді і тези.

 

Заявка на участь у конференції

1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання.

2. Місце роботи / навчання (ЗВО, факультет).

3. Назва доповіді.

4. Напрям.

5. E-mail.

6. Контактний номер телефону.

 

Вимоги до оформлення тез:

  • обсяг – 2–3 сторінки формату А 4;
  • поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве –2 см;
  • шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
  • відступ на абзац1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
  • ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF;
  • порядок оформлення: великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст, список літератури відповідно до ДСТУ 8302:2015;
  • текст може містити стандартні абревіатури;
  • ключові слова (3–5);
  • назва файлу повинна містити прізвище: Івасик_тези.

 

! Відповідальність за зміст тез несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

 

! Тези до початку роботи конференції пройдуть редакційно-видавниче опрацювання та будуть розміщені на сайті Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (на платформі Open Journal Systems (OJS)): www.modeling.ldufk.edu.ua  

! Після завершення роботи конференції збірник тез вийде друком (із присвоєнням ISBN і розсиланням обов’язкових примірників згідно зі Законом України «Про видавничу справу», ст. 20 та Законом України «Про обов'язковий примірник документів», ст. 8).

 

! У зв’язку зі збройним вторгненням рф на територію України, умови проведення конференції, а також вартість реєстраційного внеску буде повідомлено у запрошенні.

 

Наша адреса:

м. Львів, вул. Підголоско, 25,

Кафедра стрільби та технічних видів спорту

ЛДУФК ім. Івана Боберського,

 

Контактні телефони:

кафедра стрільби та технічних видів спорту – +38-032-231-95-26;

координатор конференції

ДЕМІЧКОВСЬКИЙ Андрій Павлович – +38-096-518-30-55

відповідальний секретар

МАСЛОВСЬКА Іванна Іванівна – +38-098-603-35-57