ХРОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПРАВИ У СТРІЛЬБІ З ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК

Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Техніко-т актична підготовка в стрільбі кульовій як виді спорту на сьогодні є об’єктом зацікавлення спортивних науковців [1, 2, 5]. Для подальших досліджень потрібно детально проаналізувати змагальну діяльність кваліфікованих спортсменок, щоб визначити шляхи удосконалення техніко-т актичної підготовки, яку належить проводити відповідно до сучасних правил змагальної діяльності.
Мета роботи – охарактеризувати часові параметри виконання змагальної вправи у спортсменок зі стрільби з пневматичної гвинтівки.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення документальних матеріалів та даних мережі Інтернет, системний аналіз, методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ / Власов А. П., Виноградський Б. А., Демічковський А. П., Лопатьєв А. О. // Вісник Чернігівського державного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2010. – Вип. 81. – С. 561–565.

Демічковський А. П. Показники техніко- тактичних дій кваліфікованих спортсменів у стрільбі з пневматичної гвинтівки / Демічковський А. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2019. – № 19(4). – С. 186–192.

Official statutes rules and regulations [Electronic resourse]. – Access mode: www.issf-sports.org/ documents/rules/2017/ISSFRuleBook2017–2ndPrintV1.2-ENG.pdf (дата перегляду 25.03.2019).

П’янило Я. Ортогональні перетворення і моменти в обробленні цифрової інформації / П’янило Я., Петрус М., Демічковський А. // Фізико-м атематичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. – Львів, 2020. – Вип. 30. – С. 71–84.

Kijowski A. Wybrane elementy przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim [Zasób elektroniczny] / Kijowski Andrzej. – Dostęp: https://www.pzss.org.pl/szkolenie/biblioteka-t renera/wybrane-elementy-przygotowania-t aktycznego (data przeglądu: 07.09.2018).

Processing of Digital Information on the Basis of Orthogonal and Biorthogonal Polynomials / Y. Pyanylo, V. Sobko, H. Pyanylo, M. Petrus, A. Demichkovsky // Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC): 6th International Conference. – Kyiv, 2020. – Р. 114–117.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.