ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЄДИНОБОРСТВАХ

Ігор КУКУРУДЗЯК

Анотація


Вступ. Для розвитку сучасного спорту в Україні, окрім розв’язання організаційно- фінансових проблем, потрібно удосконалити системи підготовки. Аналізуючи ситуацію, що склалася в системі підготовки спортсменів у комплексних єдиноборствах на сьогодні, можна зазначити таке: відбувається істотне збільшення кількості спортивних секцій, військово- патріотичних і спортивних клубів, які культивують різні види комплексних єдиноборств; комплексні єдиноборства набули неабиякої популярності, але багато аспектів і проблеми керування тренувальним процесом вивчено недостатньо, особливо це можна віднести до процесу підготовки дітей і юнаків; через недостатню кількість навчально-м етодичних посібників, довідкової літератури, навчальних фільмів про правильну організацію і планування навчально- тренувального процесу тренери розробляють програми підготовки та тематичні плани, ґрунтуючись тільки на особистому досвіді, накопиченому часто в інших видах єдиноборств; у комплексних єдиноборствах дотепер немає єдиної усталеної термінології, наявні протиріччя в назвах технічних дій і прийомів. Отже, належний стан техніко-м етодичного і організаційного рівня тактичної підготовки спортсменів в єдиноборствах є важливою і актуальною науково-п рактичною проблематикою у сучасних умовах розвитку спорту в Україні.
Мета / завдання. Мета дослідження узагальнення наукового досвіду тактичної підготовки спортсменів в єдиноборствах, завданням є пошук напрямів удосконалення цієї системи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойченко Н. В. Шляхи вдосконалення технічної підготовленості спортсменів- єдиноборців / Бойченко Н. В. // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2008. – № 2. С. 19–21.

Никифоров Н. В. Скоростно- силовая подготовка в борьбе / Никифоров Н. В., Уйгуров В. В. // Современные гуманитарные исследования. – 2007. – № 6. – С. 196–198.

Пашков І. М. Особливості техніко-т актичної підготовки в єдиноборствах / Пашков І. М., Пашкова В. І. // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : зб. ст. – Харків, 2020. – С. 29–32.

Серебряк В. В. Удосконалення техніко- тактичної підготовки спортсменів рукопашного бою / Серебряк В. В., Попов С. В., Колосов З. В. // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 6. – С. 105–108.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.