ВПЛИВ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ДОСЯГНЕННЯ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ У СПОРТИВНІЙ ГІМНАСТИЦІ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Анна ПЕРЖИНСЬКА-БІСКУП, Александра БІСКУП

Анотація


Вступ. Координаційні здібності мають суттєвий вплив на процес спортивного удосконалення, особливо на оволодіння спортивно- технічними навиками. Від рівня розвитку координаційних здібностей залежить швидкість і якість навчання рухових дій, стабільність їх виконання, а також ефективне їх використання [1]. Високий рівень розвитку координаційних здібностей гарантує якісне оволодіння базовими руховими діями в обраному виді спорту, а також дає змогу вивчати складні за координацією рухи на подальших етапах спортивного тренування [2]. Особливого значення набувають координаційні здібності в гімнастичних видах спорту, для яких характерно виконання великої кількості різноманітних рухових завдань, що відрізняються складною технікою та естетикою виконання. Саме тому координаційні здібності у складно-к оординаційних видах спорту часто виступають критерієм успішності спортсменів у процесі відбору та спортивної орієнтації [3, 4, 7]. Враховуючи незначну кількість наукових досліджень, присвячених руховій координації на етапі попередньої базової підготовки в спортивній гімнастиці, було ухвалено рішення визначити рівень координаційних здібностей у гімнастів, а також виявити їхній вплив на досягнення спортивного результату.
Мета – виявити взаємозв’язок між рівнем координаційних здібностей і результатами, які показали спортивні гімнасти на етапі попередньої базової підготовки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Blume D. D. Kennzeichnung koordinativer Faehigkeiten und Moeglichkeiten ihrer Herausbildung im Trainingsprozess / Blume D. D. // Wissenschaftliche Zeitschrift der Deutschen Hochschule für Körperkultur. – 1981. – Vol. 22. – P. 17–41.

Harre D. Grundlage und Methodik der Ausbildung koordinativer Fähigkeiten / Harre D. // Theorie Praxic Körperkul. – 1985. – Nr. 2. – P. 198–205.

Kochanowicz K. Kompleksowa kontrola w gimnastyce sportowej / Kochanowicz K. – Gdańsk : AWF, 1998.

Kochanowicz K. Poziom rozwoju równowagi ciała jako jedno z kryteriów sprawności specjalnej gimnastyków / Kochanowicz K., Zaporożanow W., Bołoban W. // Roczniki Naukowe. – 1998. – Vol. 7. – P. 109–126.

Mynarski W. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych: podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów / Mynarski W., Raczek J., Liakh W. – Katowice : AWF, 2002. – 237 s.

Sawczyn S. Podstawy kontroli obciążeń treningowych w gimnastyce sportowej / Stanisław Sawczyn. – Gdańsk : AWFiS, 2008. – 195 s.

Starosta W. Koordynacja ruchowa w sporcie / Wlodzimerz Starosta. – Poznań : AWF, 1990. – 222 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.