ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ КІКБОКСЕРІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ З УРАХУВАННЯМ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ

Володимир РИХАЛЬ, Андрій КОТЕЛЬНИК, Дмитро СОСНОВСЬКИЙ, Андрій ОКОПНИЙ

Анотація


У статті описано змагальну діяльність кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням вагових категорій, де визначено ефективні технічні дії. Представлено аналіз літературних джерел та результатів формувального експерименту для визначення технічного арсеналу в змагальній діяльності.
Ключові слова: кікбоксинг, техніка, етап попередньої базової підготовки, вагові категорії, змагальна діяльність.
Вступ. Кікбоксинг є видом спорту, у якому велике значення мають технічні дії в змагальній діяльності. Аналіз літературних джерел дає змогу зробити висновок, що одним із найбільш перспективних напрямів удосконалення спортивного тренування є оптимізація алгоритму технічної підготовленості [2–5].
Слід зазначити, що недостатньо вивченим є спектр напрямів для визначення ефективних технічних дій кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням вагових категорій у змагальній діяльності.
Мета дослідження – провести аналіз змагальної діяльності кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки з урахуванням вагових категорій за програмою ISKA.
Методи та організація дослідження: аналіз та узагальнення даних науково- методичної літератури, відеозапис та аналіз відеоматеріалів, педагогічні спостереження, методи математичної статистики.
У педагогічному дослідженні взяли участь 30 кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки (І розряд (67кг) – 10 осіб), (ІІ розряд (70 кг) – 10 осіб), (ІІІ розряд (74 кг) – 10 осіб) (ISKA).


Повний текст:

PDF

Посилання


Клещев В. В. Особенности соревновательной деятельности кикбоксеров в связи с фактором победы-п оражения в поединке / Клещев В. В., Блеер А. Н., Аджикаримов Т. З. // Актуальные проблемы спортивных єдиноборств : сб. – Москва, 2000. – Вып. 1. – С. 63–68.

Характеристика ефективних технічних дій в змагальній діяльності кікбоксерів з урахуванням вагових категорій / Андрій Окопний, Володимир Рихаль, Наталія Гуцул, Емілія Мадяр-Ф азекаш // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Житомир, 2020. – Вип. 10 (29). – С. 91–99.

Аналіз основних підходів вдосконалення технічної майстерності кікбоксерів / Володимир Рихаль, Андрій Окопний, Галина Лапшина, Роман Дмитрів // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – Житомир, 2020. – Вип. 10 (29). – С. 105–114.

Скирта О. С. Аналіз ударної техніки кікбоксерів WPKA в розділі орієнтал з використанням новітніх технологій / Скирта О. С., Хацаюк О. В. // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : зб. тез доп. VІІІ Міжнар. електрон. наук.-метод. конф. – Харків, 2014. – Вип. 8. – С. 49–53.

Comparative Analysis of the Kickboxers’ Impact Techniques Indicators at the Preliminary Basic Training Stage Taking Into Account the Weight Categories / Natalia Hutsul, Volodymyr Rykhal, Andriy Okopnyy, Igor Vovk // Теорія та методика фізичного виховання. – 2020. – Т. 20, № 3. – С. 182–190


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.