ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФУТБОЛІСТІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД СПОРТСМЕНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Станіслав САВЧЕНКО, Ірина СКРИПКА, Микола ЧХАЙЛО

Анотація


Використання інноваційних технологій у спортивній практиці має великий вплив на оптимізацію тренувального процесу, підвищення спортивного результату і на психофізичну підготовку спортсмена [1]. Нині тренер – не тільки фахівець для підготовки спортсмена високого класу, а й сам безупинний учень. Отже, у світлі теперішніх подій тренери повинні не лише контролювати рівень підготовки спортсменів за допомогою нових комп’ютерних програм та технологій, але і використовувати сучасні технології відновлення їхньої спортивної працездатності.
Мета – провести аналіз сучасних технологій відновлення спортивної працездатності футболістів збірної України з футзалу серед спортсменів із порушеннями зору Завдання:
1.    Аналіз науково-м етодичної та спеціальної літератури з проблеми дослідження.
2.    Проаналізувати та визначити вплив сучасних технологій, які використовують для відновлення працездатності футболістів збірної України з футзалу серед спортсменів із порушеннями зору.
Методи: методи теоретичного аналізу й узагальнення даних науково- методичної літератури, педагогічне спостереження, фізіологічні методи дослідження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Чухланцева Н. В. Технології підвищення спортивної майстерності : навч. посіб. / Чухланцева Н. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 226 с.

Аралова Н. І. Інформаційні засоби для оптимізації процесу відновлення організму спортсменів / Н. І. Аралова // Спортивна медицина і фізична реабілітація. – 2017. – № 1. – С. 88–96.

Фізичне виховання та спорт, як засіб інтеграції людей з особливими потребами в повноцінне суспільне життя та аналіз їх спортивних досягнень / І. М. Скрипка, М. Б. Чхайло, І. М. Кравченко [та ін.] // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2020. – Vol. 7, is. 223(37). – Р. 59–63.

Осіпов В. М. Фізіологічна ефективність лімфодренажного масажу в системі медикобіологічних засобів відновлення спортсменів / Осіпов В. М. // Актуальні питання сучасного масажу : зб. ст. міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2017. – С. 53–57.

Панченко О. А. Біологічні ефекти кріотерапії: обґрунтування доцільності застосування методу в практиці підготовки спортсменів / Панченко О. А., Оніщенко В. О., Сердюк І. А. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – Том 5, № 2 (24). – С 147–152.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.