УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПАНКРАТІОНІ

Олег СОГОР

Анотація


Вступ. Змішані спортивні єдиноборства стрімко набувають популярності в Україні та світі. Щороку створюють нові організації та федерації, напрями традиційних видів спорту [1, 2, 3]. В Україні налічують близько десяти видів спорту, які тією чи іншою мірою позиціонують як змішані єдиноборства. Виявлене протиріччя між темпами розвитку панкратіону, змінами правил та станом науково-м етодичного обґрунтування структури і змісту підготовки спортсменів, зокрема на етапі спеціалізованої базової підготовки, формує актуальне науково- практичне завдання галузі фізичної культури та спорту [3].
Мета дослідження – удосконалити підготовку спортсменів на етапі спеціальної базової підготовки в панкратіоні з урахуванням специфічних вимог змагальної діяльності.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, аналіз документальних матеріалів, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Експериментальну перевірку програми педагогічного експерименту проведено з залученням контрольної (21 спортсмен) та експериментальної (22 спортсмени) групи на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні спортивних клубів м. Львова упродовж листопада 2017 – жовтня 2018 року.


Повний текст:

PDF

Посилання


Долженко М. Ю. Психологическая подготовка спортсменов- студентов соревновательной деятельности в панкратионе / М. Ю. Долженко // Біологічний вісник МДПУ. – 2015. – № 1а(14). – С. 42–45.

Коньков Д. А. Дифференцированная технология тренировки «панкратиоников» с различным уровнем физической и технической подготовленности : автореф. дис.. … канд. пед. наук: [спец.] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Коньков Дмитрий Александрович. – Хабаровск, 2008. – 22 с.

Наконечний І. Взаємозв’язок спеціальної фізичної та техніко- тактичної підготовки висококваліфікованих спортсменів з панкратіону / Ігор Наконечний // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2020. – Вип. 33. – С. 62–67.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.