ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТІВ 12–14 РОКІВ

Минюй ЧЖОУ, Олена ГАНТ

Анотація


Вступ. Особливості взаємодії між членами команди є однією із психологічних характеристик в ігрових видах спорту і отже, себе може проявити той спортсмен, психологічні якості і властивості якого відповідають вимогам спортивної діяльності і специфіці обраного виду [5]. За допомогою інтегрального оцінювання тренер визначає рівень різних сторін підготовленості гравців, зокрема і їхньої психологічної підготовленості, а саме: індивідуально, у середньому в команді, а також диференційовано у групах баскетболістів з однаковими ознаками [1, 4]. Рівень соціально- психологічної адаптації юних спортсменів є тісно пов’язаним з їхніми психологічними характеристиками і детермінує особливості їхньої поведінки у команді [2, 5].
Мета – оцінити рівень соціально-п сихологічної адаптованості баскетболістів 12–14 років для подальшого розроблення програми індивідуальної психологічної підготовки спортсменів.
Завдання – оцінити рівень соціально-п сихологічної адаптованості, особливостей процесів адаптації до вимог колективу у баскетболістів 12–14 років, визначити особливості юних спортсменів відповідати за свою поведінку, оцінити особову активність, гнучкість, соціальну компетентність баскетболістів 12–14 років.
Методи. Для оцінювання рівня соціально- психологічної адаптованості підлітків використовували методику оцінювання соціально-п сихологічної адаптованості К. Роджерса і Р. Даймонда в адаптації Т. В. Снегирьової [3].


Повний текст:

PDF

Посилання


Гант О. Є. Діагностика когнітивних функцій баскетболістів 12–14 років для індивідуалізації психологічної підготовки / Гант О. Є., Чжоу М. // Спортивні ігри. – 2020. – № 3(17). – С. 4–13.

Гончаренко В. Дослідження соціально- психологічного клімату футболістів на етапі попередньої базової підготовки / Владислав Гончаренко // Слобожанский науково- спортивний вісник. – 2019. – № 6К. – С. 26–28.

Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.] / Е. В. Змановская. – Изд. 3-е, испр., доп. – Москва : Академия, 2006. – 288 с.

Мітова О. О. Інтегральна оцінка та нормативні шкали оцінювання показників технічної підготовленості баскетболістів 13–14 років / Мітова О. О., Івченко О. М. // Спортивні ігри. – 2021. – № 1(19). – С. 34–41.

Зміни показників рівноваги баскетболістів 12 років під впливом вправ на балансувальній півсфері / Помещікова І. П., Пащенко Н. О., Ширяєва І. В. Кудімова О. В. // Спортивні ігри. – 2020. – № 3(17). – С. 83–91.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.