ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ВЛАСНОГО ФІЗИЧНОГО СТАНУ, ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Лілія ЛЕВКІВ

Анотація


Вступ. Всесвітня організація охорони здоров’я визначила, що здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад [2, с. 6]. Науковці під фізичним компонентом здоров’я розуміють те, як функціонує організм, усі його органи й системи, рівень їхніх резервних можливостей, а також наявність чи відсутність фізичних дефектів, захворювань, зокрема генетичних [1, с. 9]. У практиці фізичного виховання студентів функціонування організму аналізують під час педагогічного контролю за допомогою методів оцінювання фізичного стану і фізичної підготовленості особистості, а наявність захворювань – під час лікарського контролю. Стан здоров’я людини безпосередньо залежить від рівня усвідомлення особистістю власної відповідальності за своє здоров’я, налаштування на його зміцнення та збереження. Важливим показником, що дає змогу визначити відповідальність особи за стан власного здоров’я, є оцінювання або суб’єктивне оцінювання самопочуття [2, с. 7].
Мета дослідження. Проаналізувати результати оцінювання студентів власного рівня фізичного благополуччя. Для здійснення мети використано такі методи: аналіз науково- методичної літератури, соціологічне опитування через анкетування, методи математичної статистики. Соціологічне опитування проводили в період від вересня до листопада 2020 року. Студенти оцінювали власний рівень фізичного стану, фізичної підготовленості та фізичного здоров’я за 7-бальною шкалою: низький; швидше низький, ніж середній; швидше середній, ніж низький; середній; швидше середній, ніж високий; швидше високий, ніж середній; високий. В опитуванні взяв участь 371 студент, із яких 259 дівчат (70 %) і 112 хлопців (30 %), майже 60 % студентів вказали, що вони займаються спортом.


Повний текст:

PDF

Посилання


Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : кол. моногр. / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : Рожко С. Г., 2017. – 488 с.

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. реком. / авт. кол.: Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков, Н. Дзюба, В. Коляда, Н. Комарова, І. Пєша, Н. Тілікіна. – 2-ге вид. – Київ : Бланк-П рес, 2019. – 120 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.