СТАВЛЕННЯ ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ ДО ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Наталя САНЖАРОВСЬКА, Вікторія ІВАНОЧКО, Наталія ГРИБОВСЬКА

Анотація


Вступ. Питання збереження здоров’я, поліпшення якості життя та підвищення рівня функціонального стану населення є тими, які розглядають на рівні держави та регламентують нормативними документами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2019 році за рівнем здоров’я українці перебували на 93 місці з 169 країн світу В Україні щороку від серцево-с удинних захворювань помирають тисячі українців. Тоді як лише 14,7 % населення країни охоплені фізкультурно-о здоровчою та спортивною діяльністю [3].
У Стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року стверджено, що сучасні технології дають змогу створювати багатофункціональні та доступні об’єкти для занять оздоровчою руховою активністю [3]. Дослідження науковців [1, 2, 4, 5] свідчать, що більшість населення має недостатню рухову активність і саме регулярні оздоровчі заняття можна вважати найліпшим засобом для підвищення функціональних резервів організму та зниження ризику розвитку хронічних захворювань.
Мета – виявити мотиви, що спонукають жінок до оздоровчої рухової активності.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, соціологічні методи (анкетування), методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Герасимова Т. В. Формування навичок здорового способу життя засобами оздоровчої фізичної культури / Герасимова Т. В. // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 10. – С. 25–27.

Рубан Л. А. Здоровый образ жизни женщин репродуктивного возраста / Л. А. Рубан, Е. В. Митько, В. Б. Козьмина // Актуальні проблеми медико- біологічного забезпечення фізичної культури та спорту : зб. ст. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків, 2015. – С. 135–138.

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mizhiria-o svita.gov.ua/uploads/1–1.pdf

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. рек. / авт. кол.: Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков, Н. Дзюба, В. Коляда, Н. Комарова, І. Пєша, Н. Тілікіна. – 2-ге вид. – Київ : Бланк-П рес, 2019. – 120 с.

Щур Л. Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів / Л. Щур, І. Грибовська, В. Іваночко // Слобожанський науково-с портивний вісник. – 2016. – № 4(54). – С. 123–127.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.