МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ДИФЕРЕНЦІЮВАТИ ПРОСТОРОВІ ТА ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУХІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 8–10 РОКІВ

Вікторія СОРОМОТІНА, Роман ПЕТРИНА, Ірина КОКОТЬ, Ірина КИБАЛО, Михайло КАРПУШИН

Анотація


Вступ. Програму розвитку здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів для дітей 8–10 років була розроблено, щоб удосконалити методику розвитку координації на уроках фізичної культури [1, 5]. На основі проведеного аналізу сучасних підходів щодо розвитку координації у дітей молодшого шкільного віку підібрано методи та засоби формування точності часових та просторових характеристик рухів [4].
Метою є розроблення програми розвитку здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів для дітей 8–10 років.
Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Блажко Ю. Активізація рухової діяльності учнів на уроках фізичної культури / Блажко Ю. // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : зб. наук. пр. ІІ Всеукр. інтернет-конф. – Вінниця, 2019. – Вип. 2. – С. 21–24.

Іващенко В. П. Теорія і методика фізичного виховання: підручник / В. П. Іващенко, О. П. Безкопильний. – Черкаси, 2006. – Ч. 1. – 420 с.

Теорія і методика фізичного виховання : підручник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олімп. література, 2008. – 392 с.

Соромотіна В. П. Удосконалення методології розвитку координації у дітей молодшого шкільного віку / Соромотіна В. П., Петрина Р. Л. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2020. – Вип. 8(128). – С. 178–181.

Чупрун Н. Формування координаційних здібностей як педагогічна проблема в теорії та практиці фізичного виховання / Наталія Чупрун // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 277–281.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.