ТЕСТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ НАВИЧОК ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ (НА ПРИКЛАДІ МЕТАННЯ ГРАНАТИ НА ДАЛЬНІСТЬ ТА ТОЧНІСТЬ)

Андрій ЯВОРСЬКИЙ, Олег БУБЕЛА

Анотація


Вступ. Актуальність дослідження проблеми вдосконалення професійно- прикладної фізичної підготовки офіцерів запасу зумовлено необхідністю пошуку нових підходів до поліпшення фізичної підготовленості офіцерів запасу та вдосконалення військово- прикладних навичок [1, 3], що пов’язано зі складною воєнною ситуацією та проведенням операції Об’єднаних сил на Сході України.
Мета ‒ дослідити вплив авторської програми на показники військово- прикладних навичок офіцерів (на прикладі метання гранати на дальність і точність).
Методи: аналіз, узагальнення даних наукової та методичної літератури, педагогічний експеримент, тестування, методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Одеров А. Фізична підготовленість кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади / Артур Одеров, Сергій Федак, Максим Кузнецов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 188–191.

Романчук С. Аналіз фізичної підготовленості офіцерів запасу, призваних на військову службу у Збройні Сили України / Сергій Романчук, Андрій Яворський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання спорту і здоров’я людини /за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, Т. 2, – С. 325–329.

Характеристика фізичних навантажень, які переносять військовослужбовці механізованих підрозділів під час польового виходу / І. Л. Шлямар, А. І. Яворський, С. В. Романчук [та ін.] // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – 2015. – № 9. – С. 57–63.

Яворський А. І. Дослідження ефективності авторської програми прикладної фізичної підготовки офіцерів- випускників кафедр підготовки офіцерів запасу / А. І. Яворський // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 2. – С. 72–77.

Яворський А. І. Прикладна фізична підготовка офіцерів під час професійної адаптації до служби у Збройних силах України (на прикладі випускників вищих навчальних закладів) : автор. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: [спец.] 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Яворський Андрій Іванович; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2017. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.